List of Filed Annual Returns  : 2749 Year :    
S NoNameState/UTYearUpdated ON
1 State Bank of India(Bhopal Circle), Karamchari Sahkari Sakh Samiti MaryaditMADHYA PRADESH 2018-1921 Sep 2019
2 The Zoroastrian Cooperative Bank Ltd.,MAHARASHTRA 2018-1921 Sep 2019
3 Vishwakalyan Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2017-1821 Sep 2019
4 Vishwakalyan Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2016-1721 Sep 2019
5 Shri Jagadamba Anusuchit Jati Setkari Vinkari Sahakari Sopt Girni NityamitMAHARASHTRA 2018-1921 Sep 2019
6 USB Credit Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2018-1921 Sep 2019
7 USB Credit Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2017-1821 Sep 2019
8 Shri Veershaiv Cooperative Bank Ltd,MAHARASHTRA 2018-1921 Sep 2019
9 Chennai Annanagar Co-operative Housing Society Limited,TAMIL NADU 2018-1920 Sep 2019
10 Saiseva Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2017-1819 Sep 2019
11 The Kalyani Bright Future Multistate Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2018-1919 Sep 2019
12 Shri Bhagwant Multistate Credit Co-operative Society LimitedMAHARASHTRA 2018-1919 Sep 2019
13 A.P. Mahesh Cooperative Urban Bank Ltd.ANDHRA PRADESH 2018-1919 Sep 2019
14 The Panipat Urban Cooperative Bank Ltd (PUCB)HARYANA 2018-1919 Sep 2019
15 Gadavari Multi State Cooperative Credit Society ltd.,MAHARASHTRA 2018-1919 Sep 2019
16 The Federation of Andhra Pradesh Cooperative Urban Banks & Credit Societies Ltd., ANDHRA PRADESH 2018-1919 Sep 2019
17 Latur Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2018-1919 Sep 2019
18 Bhu-Laxmi Multi State Cooperative Group Housing Society Ltd,NEW DELHI2018-1919 Sep 2019
19 The Evergreen Farmers Development Multi State Cooperative Society Ltd,PUNJAB 2018-1918 Sep 2019
20 The Evergreen Farmers Development Multi State Cooperative Society Ltd,PUNJAB 2017-1818 Sep 2019
21 Canara Bank Officers Cooperative Thrift & Credit Society LimitedTAMIL NADU 2018-1918 Sep 2019
22 Air Corporations Employees Co-operative Credit Society Ltd.TAMIL NADU 2017-1818 Sep 2019
23 Gajvaibhavlaxmi Multistate Agro Purpose Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2018-1918 Sep 2019
24 Shree Datta Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd.MAHARASHTRA 2018-1918 Sep 2019
25 Sri Pragathi Multi Purpose Multi State Cooperative Society LtdTELANGANA2015-1618 Sep 2019
26 Sri Pragathi Multi Purpose Multi State Cooperative Society LtdTELANGANA2018-1918 Sep 2019
27 Sri Pragathi Multi Purpose Multi State Cooperative Society LtdTELANGANA2017-1818 Sep 2019
28 Sri Pragathi Multi Purpose Multi State Cooperative Society LtdTELANGANA2016-1718 Sep 2019
29 Mangalnath Multi State Agro Cooperative Society Ltd, MAHARASHTRA 2018-1917 Sep 2019
30 Ajit Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2018-1917 Sep 2019
31 Vishakhapatnam Cooperative Bank Ltd., ANDHRA PRADESH 2018-1917 Sep 2019
32 Indian Advocates Multi State Multi purpose Cooperative Society Ltd.,MAHARASHTRA 2018-1917 Sep 2019
33 Jawahara Shatkari Sahakari Skhar Karkhana, MAHARASHTRA 2018-1917 Sep 2019
34 Chandrabhaga Urban Multistate Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2018-1916 Sep 2019
35 Union Bank of India Officers Cooperative Thrift and Credit Society LtdTAMIL NADU 2018-1916 Sep 2019
36 Shri Sidharaj UrbanMulti State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2018-1916 Sep 2019
37 B.H.E.E. Thrift and Credit Cooperative Society ltd.,MADHYA PRADESH 2018-1914 Sep 2019
38 Sandhya Krishi Multipurpose Cooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2018-1914 Sep 2019
39 The Sahyadri Multi-State Cooperative Credit Society Ltd., KARNATAKA 2018-1913 Sep 2019
40 Progressive Cooperative Credit Society ltd.,UTTAR PRADESH 2018-1913 Sep 2019
41 Janhitam Urban Multi State Coopeative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2017-1813 Sep 2019
42 Janhitam Urban Multi State Coopeative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2016-1713 Sep 2019
43 Sant Kabir Multi state Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2018-1911 Sep 2019
44 Umeed Multipurpose Cooperative Society ltd. WEST BENGAL 2018-1911 Sep 2019
45 Anand Fishing Coooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2018-1911 Sep 2019
46 Jaywant Multi state Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2018-1911 Sep 2019
47 Shelter Agro-Tech Multi State Co-operative Society LimitedUTTAR PRADESH 2018-1910 Sep 2019
48 Shelter Agro-Tech Multi State Co-operative Society LimitedUTTAR PRADESH 2017-1810 Sep 2019
49 Shelter Agro-Tech Multi State Co-operative Society LimitedUTTAR PRADESH 2016-1710 Sep 2019
50 Networth Multi State Housing Cooperative Society Ltd. (NMHCSL), MAHARASHTRA 2018-1909 Sep 2019
51 Dena Bank Staff Coop. Credit Society LtdMAHARASHTRA 2018-1909 Sep 2019
52 The Vasundhara Multi-Purpose Cooperative Society Ltd.,NEW DELHI2018-1906 Sep 2019
53 Pragatisheel Multipurpose Cooperative Society Ltd., NEW DELHI2018-1906 Sep 2019
54 Hindustan Labour MultiState Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2018-1906 Sep 2019
55 Northern Zone Railway Employees Cooperative Thrift and Credit Society LtdNEW DELHI2018-1906 Sep 2019
56 Reserve Bank Officers Cooperative Credit Society LimitedMAHARASHTRA 2018-1905 Sep 2019
57 Mahindra & Mahindra Coop Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2018-1905 Sep 2019
58 Smart City Multi State Group Housing Cooperative Society Ltd.,NEW DELHI2018-1904 Sep 2019
59 Krishak Vikas Multipurpose Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2018-1904 Sep 2019
60 Ashwini Sahakari Rugnalaya Sanshodhan Kendra Niyamit, MAHARASHTRA 2018-1903 Sep 2019
61 Baladebjew Multipurpose Multistate Cooperative Society ltd.,ODISHA 2018-1903 Sep 2019
62 Baladebjew Multipurpose Multistate Cooperative Society ltd.,ODISHA 2017-1803 Sep 2019
63 Baladebjew Multipurpose Multistate Cooperative Society ltd.,ODISHA 2016-1703 Sep 2019
64 Baladebjew Multipurpose Multistate Cooperative Society ltd.,ODISHA 2015-1603 Sep 2019
65 Baladebjew Multipurpose Multistate Cooperative Society ltd.,ODISHA 2014-1503 Sep 2019
66 Omkar Urban Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2018-1903 Sep 2019
67 The Hindu Office and National Press Employee"s Cooperative Thrift & Credit Society Ltd,TAMIL NADU 2018-1903 Sep 2019
68 Shivpratap nagari Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2018-1903 Sep 2019
69 Delhi Heights Multi State Cooperative Group Housing Society Ltd,NEW DELHI2018-1902 Sep 2019
70 The Railway Employees Cooperative Credit Society LimitedTAMIL NADU 2018-1931 Aug 2019
71 Abhyudaya Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2018-1930 Aug 2019
72 Shri Mangalnanth Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2018-1930 Aug 2019
73 Kanhur Pathar Multi-State Cooperative Credit Society MAHARASHTRA 2018-1929 Aug 2019
74 Saraswat Cooperative Bank LtdMAHARASHTRA 2018-1929 Aug 2019
75 Andhra Pradesh State Cooperative Urban Banks Federation Ltd., ANDHRA PRADESH 2018-1928 Aug 2019
76 Bandhan Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,WEST BENGAL 2018-1927 Aug 2019
77 Adinath Urban Milk State Cooperative Credit Society LtdMAHARASHTRA 2018-1927 Aug 2019
78 Central Warehousing Corporation Employees Coop. Thrift & Credit Society Ltd.,TAMIL NADU 2018-1926 Aug 2019
79 Prithivi Credit Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2017-1824 Aug 2019
80 Karur Vysya Bank Staff Coop Thrift & credit Society LtdTAMIL NADU 2018-1921 Aug 2019
81 Jivan Multistate Agro Purpose Cooperative Society Ltd., NEW DELHI2018-1921 Aug 2019
82 Swar India Credit Cooperative Socity Ltd., UTTAR PRADESH 2018-1921 Aug 2019
83 COSMOS Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2018-1920 Aug 2019
84 Janata Sahakari Bank Ltd., MAHARASHTRA 2018-1920 Aug 2019
85 Jagruti Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2018-1919 Aug 2019
86 Tuljabhavani urban Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2018-1919 Aug 2019
87 Aadhar Multi State Coopertaive Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2018-1919 Aug 2019
88 Jai Mahesh Multi State Vehicle Services Cooperative Society LtdMAHARASHTRA 2018-1919 Aug 2019
89 Aditya Anagha Multi State Credit Cooperativwe Society Ltd.,MAHARASHTRA 2018-1919 Aug 2019
90 Annapurna Mahila Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2018-1917 Aug 2019
91 Rose Malar Developmental Cooperative Society Ltd., TAMIL NADU 2018-1916 Aug 2019
92 RCI (Rural Consumers Initiative) Agro Multi State Cooperative Society Ltd UTTAR PRADESH 2018-1916 Aug 2019
93 The Ahmedabad Mercantile Co-op. Bank Ltd.GUJARAT 2018-1916 Aug 2019
94 Family Development Cooperative Thrift and Credit Solciety Ltd., PONDICHERRY2018-1914 Aug 2019
95 Mangaldeep Credit Coop. Society Ltd., RAJASTHAN 2018-1913 Aug 2019
96 Jai Baliraja Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2018-1913 Aug 2019
97 N.Sai Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2018-1912 Aug 2019
98 Sai Aadarsh Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2018-1910 Aug 2019
99 IDBI Staff Cooperative Credit Society LtdMAHARASHTRA 2018-1909 Aug 2019
100 The Cotton Corporation of India Ltd Employees Co-operative Credit Society LtdMAHARASHTRA 2018-1909 Aug 2019
101 Gopinath Patil Parsik Janata Sahakari Bank Ltd, G P Parsik BankMAHARASHTRA 2018-1907 Aug 2019
102 The Dharampeth Mahila Multi State Cooperative Society LtdMAHARASHTRA 2018-1907 Aug 2019
103 The Surat People’s Cooperative Bank LtdMAHARASHTRA 2018-1906 Aug 2019
104 Repatriates Coop Finance & Development Bank Ltd, REPCO BankTAMIL NADU 2018-1905 Aug 2019
105 Thane Janata Sahakari Bank Ltd., (TJSB)MAHARASHTRA 2018-1903 Aug 2019
106 The State Bank of India Employees' (Charles Coutto) Cooperative Credit Society LtdMAHARASHTRA 2018-1901 Aug 2019
107 The Vishweshwar Sahakari Bank Ltd., MAHARASHTRA 2018-1930 Jul 2019