List of Filed Annual Returns  : 1313 Year :  
S NoNameState/UTYearUpdated ON
1 Khushhaal Multi Purpose Cooperative Society Ltd., JHARKHAND 2016-1719 Sep 2017
2 Khushhaal Multi Purpose Cooperative Society Ltd., JHARKHAND 2014-1519 Sep 2017
3 Khushhaal Multi Purpose Cooperative Society Ltd., JHARKHAND 2013-1419 Sep 2017
4 Udaygiri Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2016-1719 Sep 2017
5 Karmaveer Bhaurao patil Zilla Sahakari Partisthan Maryadit,MAHARASHTRA 2016-1719 Sep 2017
6 Vinayak Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2016-1719 Sep 2017
7 Shree Datta Sahakari SheuMal Parkriya SansthaMAHARASHTRA 2016-1719 Sep 2017
8 Jai Vaibhav Laxmi multi State Coopertive Credit Society ltd., MAHARASHTRA 2016-1719 Sep 2017
9 Apna Sahakari bank Ltd.,MAHARASHTRA 2016-1719 Sep 2017
10 Shivpratap nagari Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2016-1718 Sep 2017
11 Bharati Sahakari Bank Ltd., MAHARASHTRA 2016-1718 Sep 2017
12 Maheshwar Multi State Cooperative Credit Society ltd.,MAHARASHTRA 2016-1716 Sep 2017
13 Shri Jagadamba Anusuchit Jati Setkari Vinkari Sahakari Sopt Girni NityamitMAHARASHTRA 2016-1716 Sep 2017
14 Samarth Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2016-1716 Sep 2017
15 Rani Lakshmibai Krishak Multi State Cooperative Society LimitedJHARKHAND 2016-1714 Sep 2017
16 National Federation of Labour Cooperatives Ltd.NEW DELHI2016-1714 Sep 2017
17 Maharaja Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2016-1713 Sep 2017
18 Yasodeep Multistate Urban Cooperative Credit Society ltd., MAHARASHTRA 2016-1713 Sep 2017
19 Union Bank of India Staff Coop. Thrift and Credit Society Ltd., TAMIL NADU 2016-1713 Sep 2017
20 Multistate Agricultural Producer’s Processing & Marketing Cooperative Society India Ltd., KERALA 2016-1712 Sep 2017
21 Hindustan Labour MultiState Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2016-1711 Sep 2017
22 Pragatisheel Multipurpose Cooperative Society Ltd., NEW DELHI2015-1611 Sep 2017
23 Dena Bank Staff Coop. Credit Society LtdMAHARASHTRA 2016-1711 Sep 2017
24 The Khamgaon Urban Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2016-1711 Sep 2017
25 Nandkumar Zaware Patil Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2016-1711 Sep 2017
26 Nandkumar Zaware Patil Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1611 Sep 2017
27 Nandkumar Zaware Patil Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1511 Sep 2017
28 State Bank of India Staff Co-operative Society LimitedTAMIL NADU 2016-1711 Sep 2017
29 Nikunj Multi State Cooperative Group Housing Society Ltd, NEW DELHI2016-1709 Sep 2017
30 Nikunj Multi State Cooperative Group Housing Society Ltd, NEW DELHI2015-1609 Sep 2017
31 Nikunj Multi State Cooperative Group Housing Society Ltd, NEW DELHI2014-1509 Sep 2017
32 Graha Cooperative Housing Society ltd., TAMIL NADU 2015-1608 Sep 2017
33 The Knanaya Multi state Cooperative Credit Society Ltd., KERALA 2016-1708 Sep 2017
34 The Dharampeth Mahila Multi State Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2016-1708 Sep 2017
35 Thane Janata Sahakari Bank Ltd., (TJSB)MAHARASHTRA 2016-1706 Sep 2017
36 The Agri Allied & Consumer Cooperative Federation LtdNEW DELHI2016-1706 Sep 2017
37 Railway Employees Co-operative Banking Society ltdRAJASTHAN 2016-1706 Sep 2017
38 Railway Employees Co-operative Banking Society ltdRAJASTHAN 2015-1606 Sep 2017
39 Sant Kabir Multi state Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2016-1705 Sep 2017
40 Kalupur Commercial Coop. Bank, GUJARAT 2016-1704 Sep 2017
41 Navbharat Cooperative Agro Processing Society Ltd., MAHARASHTRA 2016-1701 Sep 2017
42 Navbharat Cooperative Agro Processing Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1601 Sep 2017
43 Saraswat Cooperative Bank LtdMAHARASHTRA 2016-1701 Sep 2017
44 Repatriates Coop Finance & Development Bank Ltd, REPCO BankTAMIL NADU 2016-1730 Aug 2017
45 Sandhya Krishi Multipurpose Cooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2016-1730 Aug 2017
46 Flair Solar Multi State Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1630 Aug 2017
47 Krishak Vikas Multipurpose Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2016-1730 Aug 2017
48 Flair Solar Multi State Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1529 Aug 2017
49 Aditya Anagha Multi State Credit Cooperativwe Society Ltd.,MAHARASHTRA 2016-1729 Aug 2017
50 A.P. Mahesh Cooperative Urban Bank Ltd.ANDHRA PRADESH 2016-1728 Aug 2017
51 Krushna Godavari Khate, B1-Biyane Utpadan Va Vikari Sahakari Sanstha Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1623 Aug 2017
52 Shrisai Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2016-1723 Aug 2017
53 Punjab National Bank Employees Coop. Thrift and Credit Society, TAMIL NADU 2016-1718 Aug 2017
54 Shri Veershaiv Cooperative Bank Ltd,MAHARASHTRA 2016-1718 Aug 2017
55 Swami Vivekanand Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2016-1716 Aug 2017
56 The Nutan Nagarik Sahakari Bank ltd., GUJARAT 2016-1716 Aug 2017
57 E & N F Rly. Junior Cooperative Credit Societies Ltd.WEST BENGAL 2015-1611 Aug 2017
58 E & N F Rly. Junior Cooperative Credit Societies Ltd.WEST BENGAL 2014-1511 Aug 2017
59 E & N F Rly. Junior Cooperative Credit Societies Ltd.WEST BENGAL 2013-1411 Aug 2017
60 Air Corporations Employees Co-operative Credit Society Ltd.TAMIL NADU 2015-1610 Aug 2017
61 The Jalgaon People’s Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2016-1710 Aug 2017
62 The Sahyadri Multi-State Cooperative Credit Society Ltd., KARNATAKA 2016-1710 Aug 2017
63 Mahindra & Mahindra Coop Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2016-1710 Aug 2017
64 General Insurance Corporation Employees Co-operative Thrift & Credit Society Ltd.TAMIL NADU 2016-1707 Aug 2017
65 General Insurance Corporation Employees Co-operative Thrift & Credit Society Ltd.TAMIL NADU 2015-1607 Aug 2017
66 Karur Vysya Bank Staff Coop Thrift & credit Society LtdTAMIL NADU 2016-1707 Aug 2017
67 Kallapunna Awade Ichalkaranji Janata Sahakari Bank ltd.,MAHARASHTRA 2016-1705 Aug 2017
68 Abhyudaya Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2016-1705 Aug 2017
69 Imayam Multi State Housing Co-operative Society LimitedTAMIL NADU 2016-1704 Aug 2017
70 Indian Oil Employees Co-operative Society Ltd (SR)TAMIL NADU 2016-1704 Aug 2017
71 Shri Vinayak Multistate Cooperative Housing Society Ltd.,NEW DELHI2016-1704 Aug 2017
72 The Income Tax Department Cooperative Society Ltd.TAMIL NADU 2015-1604 Aug 2017
73 Indian Cooperative Credit Society Ltd.KARNATAKA 2015-1603 Aug 2017
74 Indian Cooperative Credit Society Ltd.KARNATAKA 2014-1503 Aug 2017
75 Mumbai Kamgar Madhyawarti Grahak Sahakri Sanstha Maryadit / Mumbai Kamgar Madhya Warti Grahak Sahakari Mandal ltdMAHARASHTRA 2016-1703 Aug 2017
76 ICICI Bank Staff Cooperative Thrift & Credit Society LtdTAMIL NADU 2016-1703 Aug 2017
77 Sukarma Muliti State Housing Cooperative Society Ltd MAHARASHTRA 2014-1503 Aug 2017
78 Rage Multi State Credit Cooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2016-1703 Aug 2017
79 ESAF Swasraja Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,KERALA 2016-1702 Aug 2017
80 Indian Co-operative Network for Women Ltd., (formerly known as Working Women's Coop. Society Ltd.,)TAMIL NADU 2015-1602 Aug 2017
81 The Nasik Merchants Cooperative Bank ltd.,MAHARASHTRA 2015-1602 Aug 2017
82 Ashwini Sahakari Rugnalaya Sanshodhan Kendra Niyamit, MAHARASHTRA 2016-1702 Aug 2017
83 Shri Bhagwant Multistate Credit Co-operative Society LimitedMAHARASHTRA 2016-1702 Aug 2017
84 Family Development Cooperative Thrift and Credit Solciety Ltd., PONDICHERRY2016-1702 Aug 2017
85 People's Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2016-1701 Aug 2017
86 Hope Multistate Multipurpose Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2014-1531 Jul 2017
87 Hope Multistate Multipurpose Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2013-1431 Jul 2017
88 Martand Multistate Cooperative Credit Society ltd.MAHARASHTRA 2016-1731 Jul 2017
89 Lokmangal Multi-State Cooperative Society LtdMAHARASHTRA 2015-1631 Jul 2017
90 Lokmangal Multi-State Cooperative Society LtdMAHARASHTRA 2014-1531 Jul 2017
91 MSCS Credit Cooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2015-1631 Jul 2017
92 MSCS Credit Cooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2014-1531 Jul 2017
93 MSCS Credit Cooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2013-1431 Jul 2017
94 Mangaldeep Credit Coop. Society Ltd., RAJASTHAN 2016-1731 Jul 2017
95 Teepu Sultan Urban Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1631 Jul 2017
96 Shrisai Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1629 Jul 2017
97 MSCS Credit Cooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2012-1329 Jul 2017
98 Vaidehi Multi State Agro Cooperative Society Ltd, MAHARASHTRA 2012-1329 Jul 2017
99 Vaidehi Multi State Agro Cooperative Society Ltd, MAHARASHTRA 2014-1529 Jul 2017
100 Gopinath Patil Parsik Janata Sahakari Bank Ltd, G P Parsik BankMAHARASHTRA 2016-1729 Jul 2017
101 Martand Multistate Cooperative Credit Society ltd.MAHARASHTRA 2015-1628 Jul 2017
102 Swarana Bharath Multipurpose Cooperative Society Ltd., ANDHRA PRADESH 2014-1528 Jul 2017
103 Utkarsh Agro Multi State Cooperative Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1528 Jul 2017
104 Aimgrow Family Agro Purpose Cooperative Society Ltd,JHARKHAND 2014-1528 Jul 2017
105 Arpan Multi State Urban Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2016-1728 Jul 2017
106 Pearl Plus Multistate Multipurpose Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2014-1528 Jul 2017
107 Gramin Bharat Multi State Agro Purpose Cooperative Society Ltd., MaharashtraMAHARASHTRA 2015-1628 Jul 2017
108 The Satyam Housing Multi State Cooperative Society Limited RAJASTHAN 2015-1628 Jul 2017
109 RKR (Radhe Krishna Radhe) Agro Cooperative Society Ltd MADHYA PRADESH 2015-1627 Jul 2017
110 Hindustan Petroleum Corporation Employees Co-operative Society Ltd.TAMIL NADU 2014-1527 Jul 2017
111 Oil & Natural Gas Commission Employees Coop. Credit Society LtdTAMIL NADU 2016-1727 Jul 2017
112 The Best Cooperative Group Housing Society Ltd., NEW DELHI2016-1727 Jul 2017
113 Oil & Natural Gas Commission Employees Coop. Credit Society LtdTAMIL NADU 2015-1627 Jul 2017
114 Bhartiyans Multi State Coop. Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2016-1726 Jul 2017
115 Sacrament Multistate Agropurpose Cooperative Society Ltd.,MADHYA PRADESH 2016-1726 Jul 2017
116 Bhagyalaxmi Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1526 Jul 2017
117 Bhagyalaxmi Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1426 Jul 2017
118 Bhagyalaxmi Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2012-1326 Jul 2017
119 Gramin Vikas Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1626 Jul 2017
120 Uttamnagar Urban Multi State Coopertive Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1626 Jul 2017
121 Gramin Vikas Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1526 Jul 2017
122 Mastertech Multi State Group Housing Cooperative Society Ltd., MADHYA PRADESH 2016-1726 Jul 2017
123 Mastertech Multi State Group Housing Cooperative Society Ltd., MADHYA PRADESH 2015-1626 Jul 2017
124 Shikshan Maharashi Dnyandev Mohekar Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2016-1726 Jul 2017
125 Shri renukanata Multi-State Cooperative Urban Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2016-1726 Jul 2017
126 Lokhitarth Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2016-1725 Jul 2017
127 Hindustan Petroleum Corporation Employees Co-operative Society Ltd.TAMIL NADU 2015-1624 Jul 2017
128 Sandhi Multi State Agro Purpose Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1522 Jul 2017
129 The Modern Metrocity Cooperative Housing Society Ltd, NoTAMIL NADU 2015-1622 Jul 2017
130 Manjra Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1621 Jul 2017
131 Manjra Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1521 Jul 2017
132 Swar India Credit Cooperative Socity Ltd., UTTAR PRADESH 2016-1721 Jul 2017
133 Akshat Credit Cooperative Society Ltd.,RAJASTHAN 2015-1620 Jul 2017
134 Abhinavoday Housing Multi State Cooperative Society Ltd GUJARAT 2015-1620 Jul 2017
135 Abhinavoday Housing Multi State Cooperative Society Ltd GUJARAT 2014-1520 Jul 2017
136 Shree Sangam Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1620 Jul 2017
137 Shri Vinayak Multistate Cooperative Housing Society Ltd.,NEW DELHI2015-1620 Jul 2017
138 Shri Vinayak Multistate Cooperative Housing Society Ltd.,NEW DELHI2014-1520 Jul 2017
139 Himalaya Multistate Cooperative Housing Society Ltd., TAMIL NADU 2014-1519 Jul 2017
140 Himalaya Multistate Cooperative Housing Society Ltd., TAMIL NADU 2016-1719 Jul 2017
141 Himalaya Multistate Cooperative Housing Society Ltd., TAMIL NADU 2015-1619 Jul 2017
142 Ocean Agro Cooperative Society LtdUTTAR PRADESH 2015-1618 Jul 2017
143 Adarsh Credit Cooperative Society Ltd., GUJARAT 2016-1718 Jul 2017
144 Punraj Agro Marketing Cooperative Society LtdPUNJAB 2015-1617 Jul 2017
145 EG(Everlasting Green) Agro Multi State Cooperative Society Limited PUNJAB 2015-1617 Jul 2017
146 EG(Everlasting Green) Agro Multi State Cooperative Society Limited PUNJAB 2014-1517 Jul 2017
147 Sacrament Multistate Agropurpose Cooperative Society Ltd.,MADHYA PRADESH 2015-1615 Jul 2017
148 Sacrament Multistate Agropurpose Cooperative Society Ltd.,MADHYA PRADESH 2014-1515 Jul 2017
149 Shrimati Rajubai Gunajirao Vairale Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1615 Jul 2017
150 Marwar Sharia Cooperative Credit & Savings Society Ltd.,, RAJASTHAN 2015-1615 Jul 2017
151 Shrimati Rajubai Gunajirao Vairale Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1515 Jul 2017
152 Shrimati Rajubai Gunajirao Vairale Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1415 Jul 2017
153 ASPEN Multi State Cooperative Group Housing Society Ltd., NEW DELHI2015-1613 Jul 2017
154 Purvanchal Agro Marketing an dProcessing Multi State Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2015-1613 Jul 2017
155 Vaikunth Multistate Cooperative Group Housing Society ltd., NEW DELHI2016-1710 Jul 2017
156 Sanjivani Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2016-1705 Jul 2017
157 Bhartiya Farmers' Agro Business Development Cooperative Ltd.,NAGALAND 2016-1704 Jul 2017
158 Sowbhagya Cooperative Housing Society Ltd., TAMIL NADU 2015-1603 Jul 2017
159 Sowbhagya Cooperative Housing Society Ltd., TAMIL NADU 2014-1503 Jul 2017
160 Sowbhagya Cooperative Housing Society Ltd., TAMIL NADU 2013-1403 Jul 2017
161 Tuna Fishing Vessels Fisheries Multi State Cooperative Society Ltd., TAMIL NADU 2015-1603 Jul 2017
162 Ajanta Agro Multi state Coperative Society, MAHARASHTRA 2015-1630 Jun 2017
163 Ajanta Agro Multi state Coperative Society, MAHARASHTRA 2014-1530 Jun 2017
164 Citizens Cooperative Bank LtdGUJARAT 2016-1730 Jun 2017
165 Gajvaibhavlaxmi Multistate Agro Purpose Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2016-1730 Jun 2017
166 Bharath Grand Cooperative Housing Society Ltd., TAMIL NADU 2016-1722 Jun 2017
167 Bharath Grand Cooperative Housing Society Ltd., TAMIL NADU 2015-1622 Jun 2017
168 Bharath Grand Cooperative Housing Society Ltd., TAMIL NADU 2014-1522 Jun 2017
169 Kai Bhimrao Jyoti Chavan Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2016-1721 Jun 2017
170 The Central Railway Employees Co-operative Credit Society Ltd.MAHARASHTRA 2015-1621 Jun 2017
171 New India Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2016-1720 Jun 2017
172 Southern Multi State Cooperative Housing Society Ltd (SMSCHS), TAMIL NADU 2015-1619 Jun 2017
173 Shri Sidharaj UrbanMulti State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2016-1719 Jun 2017
174 Pride Multistate Credit Coop. Society Ltd.,WEST BENGAL 2015-1617 Jun 2017
175 Baliraja Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1616 Jun 2017
176 Haldhar Vikas Credit Cooperative Society ltd., GUJARAT 2015-1615 Jun 2017
177 Haldhar Vikas Credit Cooperative Society ltd., GUJARAT 2014-1515 Jun 2017
178 Haldhar Vikas Credit Cooperative Society ltd., GUJARAT 2013-1415 Jun 2017
179 Haldhar Vikas Credit Cooperative Society ltd., GUJARAT 2012-1315 Jun 2017
180 The Happy Future Multipurpose Cooperative Society Ltd.,TAMIL NADU 2015-1615 Jun 2017
181 The State Bank of India Employees' (Charles Coutto) Cooperative Credit Society LtdMAHARASHTRA 2016-1713 Jun 2017
182 The State Bank of India Employees' (Charles Coutto) Cooperative Credit Society LtdMAHARASHTRA 2015-1613 Jun 2017
183 Bhu-Laxmi Multi State Cooperative Group Housing Society Ltd,NEW DELHI2016-1713 Jun 2017
184 Shri Sai Multi State Cooperative Agricultural Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1613 Jun 2017
185 Amudha Surabhi Thrift and Credit Cooperative Society Ltd.,TAMIL NADU 2015-1612 Jun 2017
186 R.S. Indian Multi State Cooperative Urban Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1512 Jun 2017
187 The UCO Bank Employees Coop. Thrift & Credit Society,TAMIL NADU 2014-1512 Jun 2017
188 The UCO Bank Employees Coop. Thrift & Credit Society,TAMIL NADU 2015-1612 Jun 2017
189 R.S. Indian Multi State Cooperative Urban Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1412 Jun 2017
190 R.S. Indian Multi State Cooperative Urban Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2012-1312 Jun 2017
191 Aditya Anagha Multi State Credit Cooperativwe Society Ltd.,MAHARASHTRA 2013-1410 Jun 2017
192 Aditya Anagha Multi State Credit Cooperativwe Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1510 Jun 2017
193 Aditya Anagha Multi State Credit Cooperativwe Society Ltd.,MAHARASHTRA 2012-1310 Jun 2017
194 Aditya Anagha Multi State Credit Cooperativwe Society Ltd.,MAHARASHTRA 2011-1210 Jun 2017
195 The Vishweshwar Sahakari Bank Ltd., MAHARASHTRA 2016-1709 Jun 2017
196 Sarvadnya Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2016-1709 Jun 2017
197 Diamond Multi State Cooperative Group Housing Society Limited, UTTAR PRADESH 2015-1607 Jun 2017
198 Shree Mata Cooperative Credit Society ltd.,KARNATAKA 2016-1706 Jun 2017
199 Prerna Multi State Cooperative Dairy Ltd.,MAHARASHTRA 2016-1703 Jun 2017
200 Prerna Multi State Cooperative Dairy Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1603 Jun 2017
201 Prerna Multi State Cooperative Dairy Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1503 Jun 2017
202 Prerna Multi State Cooperative Dairy Ltd.,MAHARASHTRA 2013-1403 Jun 2017
203 Prerna Multi State Cooperative Dairy Ltd.,MAHARASHTRA 2012-1303 Jun 2017
204 Nagpur Nagarik Sahakari Bank Ltd., MAHARASHTRA 2015-1603 Jun 2017
205 Skylark Multi-State Cooperative Group Housing Society Ltd., NEW DELHI2016-1703 Jun 2017
206 Indian Co-operative Network for Women Ltd., (formerly known as Working Women's Coop. Society Ltd.,)TAMIL NADU 2016-1701 Jun 2017
207 Sakhi Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1629 May 2017
208 Rashtriya Loading Unloading Majdur Sahkari Sanstha Maryadit,MAHARASHTRA 2015-1629 May 2017
209 Shree Aditya Multi State Cooperative Society LtdMAHARASHTRA 2016-1725 May 2017
210 Sainath Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2016-1724 May 2017
211 Vardayini Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1624 May 2017
212 Swapnavedh Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1623 May 2017
213 Provident Fund Employees Coop. Society Ltd.TAMIL NADU 2015-1623 May 2017
214 Janta Raja Multi State Coopertive Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1622 May 2017
215 Jankalyan Multi state Cooperative Credit Society ltd., MAHARASHTRA 2015-1620 May 2017
216 National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies Ltd. NAFCUBNEW DELHI2015-1619 May 2017
217 National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies Ltd. NAFCUBNEW DELHI2016-1719 May 2017
218 The Government Tele-Communication Employees Co-operative Society Ltd.TAMIL NADU 2016-1718 May 2017
219 Sonai Cooperative Dairy Ltd., MAHARASHTRA 2015-1618 May 2017
220 Late Sau, Kesharbai Tanpure Multi State Cooperative Credit Society ltd., MAHARASHTRA 2015-1617 May 2017
221 All India Federation of Cooperative Spinning Mills Ltd, AIFCOSPINMAHARASHTRA 2015-1617 May 2017
222 National Cooperative Agriculture & Rural Development Banks Federation LimitedMAHARASHTRA 2015-1617 May 2017
223 Jivan Multistate Agro Purpose Cooperative Society Ltd., NEW DELHI2016-1716 May 2017
224 Mahesh Nagari Multi State Cooperative Credit Society Ltd. MAHARASHTRA 2016-1716 May 2017
225 Snehshree Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1616 May 2017
226 Swapnavedh Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1513 May 2017
227 Swapnavedh Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1413 May 2017
228 Swapnavedh Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2012-1313 May 2017
229 Evershine Multipurpose Coopertaive Society Ltd.,TAMIL NADU 2015-1613 May 2017
230 Nishant Sahakari Gramin Pat Purwatha Sanstha MaryaditMAHARASHTRA 2015-1612 May 2017
231 Goreshwar Gramin Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1610 May 2017
232 Janata Sahakari Bank Ltd., MAHARASHTRA 2015-1609 May 2017
233 SWO Multi State Cooperative Housing society Ltd.NEW DELHI2016-1709 May 2017
234 Carmel Alumni Multistate Cooperative Society, KERALA 2015-1608 May 2017
235 Carmel Alumni Multistate Cooperative Society, KERALA 2014-1508 May 2017
236 Carmel Alumni Multistate Cooperative Society, KERALA 2013-1408 May 2017
237 Sandoz &Shawlace Employees Co-operative Credit Society Ltd.MAHARASHTRA 2015-1608 May 2017
238 State Bank of India Officers Association Educational Trust Staff Coop. Thrift & Credit Society Ltd.TAMIL NADU 2015-1608 May 2017
239 State Bank of India Officers Association Educational Trust Staff Coop. Thrift & Credit Society Ltd.TAMIL NADU 2016-1708 May 2017
240 Sandhya Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1505 May 2017
241 Sandhya Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1405 May 2017
242 Life Longcare Multi State Agro Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1604 May 2017
243 Shree Group Agro Purpose Multistate Cooperative Society ltd.MAHARASHTRA 2015-1604 May 2017
244 Dnyandeep Multistate Multipurpose Cooperative Milk and Agro Products Ltd., MAHARASHTRA 2015-1604 May 2017
245 Sant Dnyaneshwar Multi State Coop. Urban Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1604 May 2017
246 The North Kumara Goud Saraswat Brothers Coop. Bank, NKGSB BankMAHARASHTRA 2015-1604 May 2017
247 The Rajkot Nagarik Sahakari Bank ltd.,GUJARAT 2016-1703 May 2017
248 Parnerkar Multi State Urban Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2013-1403 May 2017
249 Shree Om Siddhivinayak Multi State Coop. Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1603 May 2017
250 The Cardamom Plagters Marketing Cooperative Society Ltd.,KERALA 2015-1603 May 2017
251 Parnerkar Multi State Urban Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2012-1303 May 2017
252 Central Warehousing Corporation Employees Coop. Thrift & Credit Society Ltd.,TAMIL NADU 2015-1603 May 2017
253 SWO Multi State Cooperative Housing society Ltd.NEW DELHI2015-1603 May 2017
254 SWO Multi State Cooperative Housing society Ltd.NEW DELHI2014-1503 May 2017
255 Dhanashri Multi State Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1602 May 2017
256 Dhanashri Multi State Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1502 May 2017
257 Dhanashri Multi State Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1402 May 2017
258 Dhanashri Multi State Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2012-1302 May 2017
259 Shivprasad Multistate Sahakari Dudh Utpadak Sangh ltd., MAHARASHTRA 2015-1602 May 2017
260 Shivprasad Multistate Sahakari Dudh Utpadak Sangh ltd., MAHARASHTRA 2014-1502 May 2017
261 Shivprasad Multistate Sahakari Dudh Utpadak Sangh ltd., MAHARASHTRA 2013-1402 May 2017
262 The Evergreen Management Services(India) Employees' Cooperative Society Ltd., TAMIL NADU 2015-1602 May 2017
263 The Railway Sharmik Sahakari Bank Ltd.RAJASTHAN 2015-1602 May 2017
264 The Railway Sharmik Sahakari Bank Ltd.RAJASTHAN 2016-1702 May 2017
265 Multi State Jack Fruit and other Agricultural Producers & Processing and Marketing Cooperative Society Ltd.KERALA 2015-1602 May 2017
266 New Indraprastha Agricultural MSCS of India Ltd.NEW DELHI2015-1602 May 2017
267 Sangam Multistate Cooperative Milk Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1601 May 2017
268 Kranti Milk Processing Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1601 May 2017
269 ANEE Agro & Dairy Multi State Society Limited,UTTAR PRADESH 2016-1701 May 2017
270 Food Corporation of India Workers Coop. Credit Society Ltd., WEST BENGAL 2015-1601 May 2017
271 Krishna Multistate Agro Purpose Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1601 May 2017
272 Krishna Multistate Agro Purpose Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2014-1501 May 2017
273 Dyaneshwari Multistate Urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2012-1301 May 2017
274 Dyaneshwari Multistate Urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1401 May 2017
275 Mangal-Siddhi Multipurpose Multi-State Sahakari Sangh Ltd., MAHARASHTRA 2016-1701 May 2017
276 Dyaneshwari Multistate Urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1501 May 2017
277 Jeevan Ashray Multi State Cooperative Group Housing Society Ltd., NEW DELHI2015-1601 May 2017
278 Jeevan Ashray Multi State Cooperative Group Housing Society Ltd., NEW DELHI2014-1501 May 2017
279 Shri Mauli Multi State Credit Coop. Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1630 Apr 2017
280 Farmers Agri Business Cooperative Society Limited,UTTARAKHAND 2015-1630 Apr 2017
281 Saathi Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1630 Apr 2017
282 The P & T Workers Thift Cooperative Society Limited,CHHATTISGARH 2015-1630 Apr 2017
283 Jaihind Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2016-1730 Apr 2017
284 BASF India Ltd Employees Co-operative Credit Society LtdMAHARASHTRA 2016-1730 Apr 2017
285 Amrit Dairy Cooperative Society Ltd CHHATTISGARH 2015-1630 Apr 2017
286 Swatantryaveer V.D. Savarkar Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1630 Apr 2017
287 The Goodwill Cooperative Housing Society Ltd., TAMIL NADU 2015-1630 Apr 2017
288 The Goodwill Cooperative Housing Society Ltd., TAMIL NADU 2014-1530 Apr 2017
289 Shree Dholkeshwar Multi State Urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1630 Apr 2017
290 The Goodwill Cooperative Housing Society Ltd., TAMIL NADU 2013-1430 Apr 2017
291 Khushhaal Multi Purpose Cooperative Society Ltd., JHARKHAND 2015-1630 Apr 2017
292 Vishwakalyan Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1530 Apr 2017
293 Parnerkar Multi State Urban Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1630 Apr 2017
294 DGR Credit Cooperative Society Ltd.,MADHYA PRADESH 2015-1630 Apr 2017
295 DGR Credit Cooperative Society Ltd.,MADHYA PRADESH 2014-1530 Apr 2017
296 DGR Credit Cooperative Society Ltd.,MADHYA PRADESH 2013-1430 Apr 2017
297 DGR Credit Cooperative Society Ltd.,MADHYA PRADESH 2012-1330 Apr 2017
298 Rupali Multi-State Co-operative Milk & Agro Processing Society Ltd MAHARASHTRA 2015-1630 Apr 2017
299 Rupali Multi-State Co-operative Milk & Agro Processing Society Ltd MAHARASHTRA 2014-1530 Apr 2017
300 Bhartiyans Multi State Coop. Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1630 Apr 2017
301 Lokmanya Nagri Sahkari Sanstha Maryadit, MAHARASHTRA 2015-1630 Apr 2017
302 Lokmanya Nagri Sahkari Sanstha Maryadit, MAHARASHTRA 2014-1530 Apr 2017
303 B.G.N. (Bharat Gaurav Nirman) Multistate Housing Cooperative Society Ltd BIHAR 2015-1630 Apr 2017
304 Omchaitnya Multi State Agro Purpose Cooperative Society Ltd, MAHARASHTRA 2015-1630 Apr 2017
305 Lokmanya Nagri Sahkari Sanstha Maryadit, MAHARASHTRA 2013-1430 Apr 2017
306 Rainbow Multi State Credit Cooperative Society ltd., JHARKHAND 2013-1430 Apr 2017
307 Rainbow Multi State Credit Cooperative Society ltd., JHARKHAND 2014-1530 Apr 2017
308 Lokmanya Nagri Sahkari Sanstha Maryadit, MAHARASHTRA 2012-1330 Apr 2017
309 Rainbow Multi State Credit Cooperative Society ltd., JHARKHAND 2012-1330 Apr 2017
310 Dahiwadi Multistate Cooperative Milk Sangh Ltd.,MAHARASHTRA 2013-1430 Apr 2017
311 Shivasamasth Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1630 Apr 2017
312 Dahiwadi Multistate Cooperative Milk Sangh Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1530 Apr 2017
313 Dahiwadi Multistate Cooperative Milk Sangh Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1630 Apr 2017
314 Shriraj Cooperative Milk Producer and Processor Sangha Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1630 Apr 2017
315 Trimurti Multi State Urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1630 Apr 2017
316 Rehabath Cooperative House building Cociety Ltd, TAMIL NADU 2015-1630 Apr 2017
317 Rehabath Cooperative House building Cociety Ltd, TAMIL NADU 2014-1530 Apr 2017
318 Rajarshi Shahu Multistate Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1629 Apr 2017
319 Wishvaas Credit Cooperative Society Ltd.,PUNJAB 2015-1629 Apr 2017
320 Suvarnaratna Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1629 Apr 2017
321 Prithivi Credit Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1629 Apr 2017
322 Vishwakalyan Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2013-1429 Apr 2017
323 Central Agricultural & Allied Farmers Cooperative Ltd., TAMIL NADU 2015-1629 Apr 2017
324 Sou Ushatai Bade Multi State Cooperative Credit Society LtdMAHARASHTRA 2015-1629 Apr 2017
325 New Navhind Multi Purpose Multi Cooperative Society Ltd, KARNATAKA 2016-1729 Apr 2017
326 Yogeshwar Cooperative Dairy Ltd., MAHARASHTRA 2015-1629 Apr 2017
327 Aksara Housing Cooperative Society Limited, TAMIL NADU 2015-1629 Apr 2017
328 Aksara Housing Cooperative Society Limited, TAMIL NADU 2014-1529 Apr 2017
329 The North-Eastern Multi State Integrated –Agro Coopertive Society Ltd.ASSAM 2015-1629 Apr 2017
330 The North-Eastern Multi State Integrated –Agro Coopertive Society Ltd.ASSAM 2014-1529 Apr 2017
331 Balaji Multi State Cooperative Dairy Ltd., MAHARASHTRA 2015-1629 Apr 2017
332 Janhit Multistate Agro Purpose Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2015-1629 Apr 2017
333 Shivraj Multi State Cooperative Milk & Agro Processing Society LtdMAHARASHTRA 2015-1629 Apr 2017
334 Primes Agro Multi State Co-operative Society LimitedMAHARASHTRA 2015-1629 Apr 2017
335 Sardar Vallabhbhai Patel Multi State Food Processing Cooperative Federation Ltd., MADHYA PRADESH 2015-1629 Apr 2017
336 Shivraj Multi State Cooperative Milk & Agro Processing Society LtdMAHARASHTRA 2016-1729 Apr 2017
337 Vishwakalyan Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1629 Apr 2017
338 Pratik Urban Agro Multi State Cooperative Society LtdMAHARASHTRA 2015-1629 Apr 2017
339 Rainbow Multi State Credit Cooperative Society ltd., JHARKHAND 2015-1629 Apr 2017
340 The Royal Lands and Nest Cooperative Housing Society Ltd., PONDICHERRY2015-1629 Apr 2017
341 Shrestha Jeevan AgroPurpose Multi State Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1629 Apr 2017
342 Janseva Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1629 Apr 2017
343 Sarvottam Agro Cooperative Society Ltd UTTARAKHAND 2015-1629 Apr 2017
344 Janseva Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2016-1729 Apr 2017
345 Kuldhra Credit Cooperative Society Ltd.,RAJASTHAN 2015-1629 Apr 2017
346 Aerocity Dwarka Multi State Cooperative Group Housing Society Limited, NEW DELHI2015-1629 Apr 2017
347 Aerocity Dwarka Multi State Cooperative Group Housing Society Limited, NEW DELHI2014-1529 Apr 2017
348 Shri Mahankali Sahahari Shakhar Karkhana LtdMAHARASHTRA 2015-1629 Apr 2017
349 Bhu-Laxmi Multi State Cooperative Group Housing Society Ltd,NEW DELHI2014-1529 Apr 2017
350 JWS (Jan Welfare Sevak) Multi State Cooperative Housing Society LtdNEW DELHI2015-1629 Apr 2017
351 Desh Mangal Multipurpose Cooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2015-1629 Apr 2017
352 Central Sahkari Upbhokta Bhandar Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1629 Apr 2017
353 Bhu-Laxmi Multi State Cooperative Group Housing Society Ltd,NEW DELHI2015-1629 Apr 2017
354 Kallappanna Awade Cooperative Industrial Estate & Integrated Textile Park LtdMAHARASHTRA 2015-1629 Apr 2017
355 Mangalsiddhi Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2016-1729 Apr 2017
356 Manorama Multi Srtate Coop. Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1629 Apr 2017
357 The Navhind Cooperative Credit Society Ltd., KARNATAKA 2016-1729 Apr 2017
358 Malankara Multi-State Cooperative Credit Society Ltd., KERALA 2015-1629 Apr 2017
359 DAG Agricultural Multistate Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2015-1629 Apr 2017
360 National Yuva Cooperative Society Ltd. ( NYCS )NEW DELHI2015-1629 Apr 2017
361 Revanta Multistate Cooperative Group Housing Society Ltd., NEW DELHI2015-1629 Apr 2017
362 Revanta Multistate Cooperative Group Housing Society Ltd., NEW DELHI2014-1529 Apr 2017
363 Trinity Multistate Cooperative Credit Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2015-1629 Apr 2017
364 United Housing Co-operative Society Limited UTTAR PRADESH 2015-1629 Apr 2017
365 Sampatrao Deshmukh Co-Op. Milk Union LtdMAHARASHTRA 2015-1629 Apr 2017
366 Bhartiya Cooperative Gramin Vikas Evens Nirman Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1629 Apr 2017
367 Grahak Bazar Cooperative Society Ltd., ANDHRA PRADESH 2015-1628 Apr 2017
368 Grahak Bazar Cooperative Society Ltd., ANDHRA PRADESH 2014-1528 Apr 2017
369 Indian People Multistate Multipurpose Cooperative Socieity Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1628 Apr 2017
370 Northern Railway Primary Cooperative Bank Ltd.UTTAR PRADESH 2016-1728 Apr 2017
371 Shri Sadguru Multi State Cooperative Urban Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1628 Apr 2017
372 Shri Sadguru Multi State Cooperative Urban Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1528 Apr 2017
373 Shri Sadguru Multi State Cooperative Urban Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1428 Apr 2017
374 Shri Sadguru Multi State Cooperative Urban Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2012-1328 Apr 2017
375 Udgir Janata Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1628 Apr 2017
376 Shrinivasa Multi state Cooperative Milk and Agro Processing Society ltd.,MAHARASHTRA 2015-1628 Apr 2017
377 Shrinivasa Multi state Cooperative Milk and Agro Processing Society ltd.,MAHARASHTRA 2014-1528 Apr 2017
378 Bumasaheb Nawale Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1628 Apr 2017
379 Sahkari Awas Nirman Avam Vitt Nigam LtdUTTAR PRADESH 2015-1628 Apr 2017
380 Yogeshwari Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1628 Apr 2017
381 Janhit Multistate Agro Purpose Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2014-1528 Apr 2017
382 The Andhra Bank Employees Cooperative Bank Ltd (ABC Coop Bank)ANDHRA PRADESH 2015-1628 Apr 2017
383 Mahanandlal Sahakari Dudh Utpadak Va Shetimal Prakriya Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1628 Apr 2017
384 Shri Darona Sahakari Dudh Utpadakl Prakriya Society Ltd.MAHARASHTRA 2015-1628 Apr 2017
385 People's Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2015-1628 Apr 2017
386 Delhi Heights Multi State Cooperative Group Housing Society Ltd,NEW DELHI2015-1628 Apr 2017
387 Farmers Agri Business Cooperative Society Limited,UTTARAKHAND 2016-1728 Apr 2017
388 Malaika Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1628 Apr 2017
389 Mahaganpati Multi state Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1628 Apr 2017
390 United India Agro Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1628 Apr 2017
391 Malaika Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2016-1728 Apr 2017
392 Vaikunth Multistate Cooperative Group Housing Society ltd., NEW DELHI2015-1628 Apr 2017
393 Lok Manya Multi Purpose Cooperative Society Ltd. KARNATAKA 2014-1528 Apr 2017
394 Vaikunth Multistate Cooperative Group Housing Society ltd., NEW DELHI2014-1528 Apr 2017
395 Lok Manya Multi Purpose Cooperative Society Ltd. KARNATAKA 2013-1428 Apr 2017
396 Lok Manya Multi Purpose Cooperative Society Ltd. KARNATAKA 2012-1328 Apr 2017
397 Madhav Credit Cooperative Society Ltd.,HARYANA 2015-1628 Apr 2017
398 Bharatiya Processing Cooperative Federation Limited,"GUJARAT 2015-1628 Apr 2017
399 Sainath Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1628 Apr 2017
400 Aadhar Multi State Coopertaive Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1628 Apr 2017
401 Yogeshwari Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1528 Apr 2017
402 Padmavati Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2015-1628 Apr 2017
403 National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd.NEW DELHI2015-1628 Apr 2017
404 Yogeshwari Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1428 Apr 2017
405 Vijaya Bank Workers Cooperative Thrift & Credit Society Ltd., TAMIL NADU 2015-1628 Apr 2017
406 Chennai Annanagar Co-operative Housing Society Limited,TAMIL NADU 2015-1628 Apr 2017
407 Kokan Mercantile Cooperative Bank Ltd, MAHARASHTRA 2015-1628 Apr 2017
408 Sai Amrut Multi state Cooperative Milk Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1628 Apr 2017
409 Hutatma Sahakari Dudha Uptpadak Sangh Maryadit, MAHARASHTRA 2015-1627 Apr 2017
410 Gajanan Multi State Cooperative Credit Society ltd.,MAHARASHTRA 2015-1627 Apr 2017
411 The L&T Employees Coop. Society Ltd.TAMIL NADU 2015-1627 Apr 2017
412 Shree Siddheshwar Sahakari Sakhar Karkhana LtdMAHARASHTRA 2015-1627 Apr 2017
413 The Tamil Nadu Accountant Generals Office Staff Coop. Credit Society Ltd.TAMIL NADU 2015-1627 Apr 2017
414 Krishivikas Sahakari Samiti Ltd., RAJASTHAN 2015-1627 Apr 2017
415 Indian Overseas Bank Staff Co-operative Credit Society LtdTAMIL NADU 2015-1627 Apr 2017
416 Veer Hakikat Multi State Cooperative Group Housing Society Ltd.,NEW DELHI2015-1627 Apr 2017
417 Sahayog Multi State Credit Cooperative Society Ltd. MAHARASHTRA 2015-1627 Apr 2017
418 Sahayog Multi State Credit Cooperative Society Ltd. MAHARASHTRA 2016-1727 Apr 2017
419 Kissan Agro Marketing Cooperative Society Ltd., HARYANA 2015-1627 Apr 2017
420 Rubber Marketing and Processing Cooperative Ltd., Belthangedy Taluk Rubber Growers Marketing & processing Society Ltd., KARNATAKA 2016-1727 Apr 2017
421 Symbiosis Multi State Cooperative Housing Society Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1627 Apr 2017
422 Rajarshi Shahu Maharaj Multi State urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2016-1727 Apr 2017
423 Symboosis Credit Coop. Society Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1627 Apr 2017
424 LKP Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1427 Apr 2017
425 Shri Chhatrapati Shahu Sahakari Dudh Utpadak Sangh Ltd., MAHARASHTRA 2016-1727 Apr 2017
426 National Federation of Labour Cooperatives Ltd.NEW DELHI2015-1627 Apr 2017
427 The Hindu Office and National Press Employee"s Cooperative Thrift & Credit Society Ltd,TAMIL NADU 2015-1626 Apr 2017
428 New India Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2015-1626 Apr 2017
429 New India Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2014-1526 Apr 2017
430 Minakshi Multi State Group Housing Cooperative Society Ltd., GUJARAT 2015-1626 Apr 2017
431 Indian Consumers Cooperative Ltd., GUJARAT 2014-1526 Apr 2017
432 Jain Urban Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1626 Apr 2017
433 Gujarat Spices and Oilseeds Growers Coop. Union Ltd.,GUJARAT 2015-1626 Apr 2017
434 Shree Aditya Multi State Cooperative Society LtdMAHARASHTRA 2015-1626 Apr 2017
435 Thrift Cooperative Federation Ltd., TAMIL NADU 2014-1526 Apr 2017
436 Sarvadnya Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1626 Apr 2017
437 The Central Government Staff Coop. Thrift and Credit Society Ltd.TAMIL NADU 2015-1626 Apr 2017
438 The Central Government Staff Coop. Thrift and Credit Society Ltd.TAMIL NADU 2016-1726 Apr 2017
439 Mahalakshmi Multistate Cooperative Group Housing Society Ltd., NEW DELHI2015-1626 Apr 2017
440 Agape Missions Cooperative Credit Society Ltd.,MANIPUR 2015-1626 Apr 2017
441 Shri Vaidyanath Urban Multi State Cooperative Credit Society ltd., MAHARASHTRA 2015-1626 Apr 2017
442 The Doordarshan and Maintenance Centre Employees Multi State Cooperative Thrift & Credit Society Ltd., TAMIL NADU 2015-1626 Apr 2017
443 Appasaheb Ovhat Multi State Coop. Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1626 Apr 2017
444 Cooperative Store Ltd., NEW DELHI2016-1726 Apr 2017
445 The Kalyani Bright Future Multistate Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1626 Apr 2017
446 Sahayog Multistate Cooperative Credit Society ltd., MAHARASHTRA 2015-1626 Apr 2017
447 Mahananda Multi State Urban Cooperative Credit Society MAHARASHTRA 2015-1626 Apr 2017
448 Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd (IFFCO) NEW DELHI2015-1626 Apr 2017
449 Shree Sarneshwar Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2015-1625 Apr 2017
450 IPCCS Urban Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1625 Apr 2017
451 Shree Sarneshwar Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2014-1525 Apr 2017
452 Shree Sarneshwar Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2013-1425 Apr 2017
453 Shree Sarneshwar Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2012-1325 Apr 2017
454 Rajlaxmi Multistate Credit Cooperative Society LtdMAHARASHTRA 2016-1725 Apr 2017
455 Warana Valley Sahakari Khaaredi Vikari Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1625 Apr 2017
456 Bharat Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2015-1625 Apr 2017
457 Rajlaxmi Multistate Credit Cooperative Society LtdMAHARASHTRA 2015-1625 Apr 2017
458 Mag Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1625 Apr 2017
459 The Nutan Nagarik Sahakari Bank ltd., GUJARAT 2015-1625 Apr 2017
460 Mag Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1525 Apr 2017
461 Mag Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2012-1325 Apr 2017
462 Mag Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1425 Apr 2017
463 Yasodeep Multistate Urban Cooperative Credit Society ltd., MAHARASHTRA 2015-1625 Apr 2017
464 Yasodeep Multistate Urban Cooperative Credit Society ltd., MAHARASHTRA 2014-1525 Apr 2017
465 National Cooperative Housing Federation LimitedNEW DELHI2015-1625 Apr 2017
466 The Akola Janata Commercial Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2015-1625 Apr 2017
467 New Purvanchal Multi Purpose Cooperative Society ltd., BIHAR 2015-1625 Apr 2017
468 Sonartari Multistate Agro Cooperative Society ltd., NEW DELHI2015-1625 Apr 2017
469 Swabhimani Multi State Cooperative Milk & Agro Processing Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1625 Apr 2017
470 Machindranath Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1625 Apr 2017
471 Parivartan Parivar Multi State Housing Cooperative society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1624 Apr 2017
472 Shri Sidharaj UrbanMulti State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1624 Apr 2017
473 Anusaya Multistate Multipurpose Cooperative Milk and Agro Products Ltd., MAHARASHTRA 2014-1524 Apr 2017
474 Anusaya Multistate Multipurpose Cooperative Milk and Agro Products Ltd., MAHARASHTRA 2013-1424 Apr 2017
475 LKP Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1624 Apr 2017
476 Karmayogi S.R. Paricharak M.S. Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1624 Apr 2017
477 PICL Multi-State Credit Cooperative Society Ltd., CHHATTISGARH 2015-1624 Apr 2017
478 Hindusthan Multistate Cooperative Milk Producer & Processors Union Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1624 Apr 2017
479 Bandhan Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,WEST BENGAL 2015-1624 Apr 2017
480 Bandhan Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,WEST BENGAL 2014-1524 Apr 2017
481 Hindusthan Multistate Cooperative Milk Producer & Processors Union Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1524 Apr 2017
482 The Kalyani Bright Future Multistate Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1423 Apr 2017
483 Yasodeep Multistate Urban Cooperative Credit Society ltd., MAHARASHTRA 2013-1422 Apr 2017
484 Ruhela Tank Cooperative Credit Society Ltd., NEW DELHI2015-1622 Apr 2017
485 Ruhela Tank Cooperative Credit Society Ltd., NEW DELHI2014-1522 Apr 2017
486 Ruhela Tank Cooperative Credit Society Ltd., NEW DELHI2013-1422 Apr 2017
487 Mahavir Multistate Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1622 Apr 2017
488 Pragatisheel Multipurpose Cooperative Society Ltd., NEW DELHI2016-1722 Apr 2017
489 Wardha Urban & Rural Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1622 Apr 2017
490 National Federation fo toursm and Transport Cooperative of India Ltd., NEW DELHI2015-1622 Apr 2017
491 National Federation fo toursm and Transport Cooperative of India Ltd., NEW DELHI2016-1722 Apr 2017
492 The Vasundhara Multi-Purpose Cooperative Society Ltd.,NEW DELHI2015-1622 Apr 2017
493 Jawahara Shatkari Sahakari Skhar Karkhana, MAHARASHTRA 2015-1622 Apr 2017
494 ANEE Agro & Dairy Multi State Society Limited,UTTAR PRADESH 2015-1622 Apr 2017
495 Nirmal Ujjwal Credit Cooperative Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1622 Apr 2017
496 Lustiness Janhit Credit Cooperative Society Ltd., NEW DELHI2015-1622 Apr 2017
497 Jagruti Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1622 Apr 2017
498 Shri Shivaji Multistate Multipurpose Cooperative Society ltd.,MAHARASHTRA 2014-1522 Apr 2017
499 Shri Shivaji Multistate Multipurpose Cooperative Society ltd.,MAHARASHTRA 2013-1422 Apr 2017
500 Tulajai Multistate Multipurpose Cooperative Society ltd., MAHARASHTRA 2015-1622 Apr 2017
501 Tulajai Multistate Multipurpose Cooperative Society ltd., MAHARASHTRA 2014-1522 Apr 2017
502 Shri Shivaji Multistate Multipurpose Cooperative Society ltd.,MAHARASHTRA 2015-1621 Apr 2017
503 Dena Bank Staff Coop. Credit Society LtdMAHARASHTRA 2015-1621 Apr 2017
504 Nirman Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2016-1721 Apr 2017
505 Kashi Agro Purpose Cooperative Society ltd., UTTAR PRADESH 2015-1621 Apr 2017
506 Anathpindak Pariwar Multi State Cooperative Education Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1621 Apr 2017
507 Home Multi State Cooperative Housing Society Ltd., NEW DELHI2016-1720 Apr 2017
508 The Best Cooperative Group Housing Society Ltd., NEW DELHI2015-1620 Apr 2017
509 Maharani Multi State Credit Cooperative Society Ltd.,RAJASTHAN 2015-1620 Apr 2017
510 Unique Swayam Multi State Multi Purpose Cooperative Society ltd., GUJARAT 2015-1619 Apr 2017
511 Indian Advocates Multi State Multi purpose Cooperative Society Ltd.,MAHARASHTRA 2016-1719 Apr 2017
512 Marwar Sharia Cooperative Credit & Savings Society Ltd.,, RAJASTHAN 2016-1719 Apr 2017
513 Indian Farm Forestry Development Coop. Ltd., NEW DELHI2015-1619 Apr 2017
514 Santkurpa Cooperative Milk and Agro Processing Society ltd., MAHARASHTRA 2015-1619 Apr 2017
515 Santkurpa Cooperative Milk and Agro Processing Society ltd., MAHARASHTRA 2014-1519 Apr 2017
516 Santkurpa Cooperative Milk and Agro Processing Society ltd., MAHARASHTRA 2013-1419 Apr 2017
517 Santkurpa Cooperative Milk and Agro Processing Society ltd., MAHARASHTRA 2012-1319 Apr 2017
518 Waheguru Credit Coop. Society Ltd., RAJASTHAN 2015-1619 Apr 2017
519 LKP Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1519 Apr 2017
520 Federation of Tibetan Cooperative in India Ltd., KARNATAKA 2015-1619 Apr 2017
521 ICICI Bank Staff Cooperative Thrift & Credit Society LtdTAMIL NADU 2015-1619 Apr 2017
522 Thrift Cooperative Federation Ltd., TAMIL NADU 2015-1619 Apr 2017
523 Ujala Credit Coop. Society Ltd.,NEW DELHI2015-1618 Apr 2017
524 Shree Datta Sahakari SheuMal Parkriya SansthaMAHARASHTRA 2015-1617 Apr 2017
525 Nimble Credit Cooperative Society Ltd.,NEW DELHI2016-1717 Apr 2017
526 Indian Advocates Multi State Multi purpose Cooperative Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1617 Apr 2017
527 Konkan Railway Region(Urban) Cooperative Credit Society, MAHARASHTRA 2015-1615 Apr 2017
528 Moral Credit Coopeative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1615 Apr 2017
529 Moral Credit Coopeative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2016-1715 Apr 2017
530 Abasaheb Multi State Multi Purpose Coop. Society ltd., MAHARASHTRA 2015-1615 Apr 2017
531 AAVAM Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2015-1614 Apr 2017
532 The Deepak Jaggery Producers Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1614 Apr 2017
533 Udaygiri Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1614 Apr 2017
534 Udaygiri Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1514 Apr 2017
535 Udaygiri Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1414 Apr 2017
536 Jeevan Shree Credit Cooperative Society ltd., RAJASTHAN 2015-1614 Apr 2017
537 Jeevan Shree Credit Cooperative Society ltd., RAJASTHAN 2014-1514 Apr 2017
538 Jeevan Shree Credit Cooperative Society ltd., RAJASTHAN 2013-1414 Apr 2017
539 Hriday Credit & Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2015-1613 Apr 2017
540 Jeevan Shree Credit Cooperative Society ltd., RAJASTHAN 2012-1313 Apr 2017
541 Trinity Multistate Cooperative Credit Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2013-1412 Apr 2017
542 Sampark Agro Multi State Cooperative Society LimitedMAHARASHTRA 2015-1612 Apr 2017
543 Trinity Multistate Cooperative Credit Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2014-1512 Apr 2017
544 The United Multi State Credit Cooperative Society Ltd.,RAJASTHAN 2013-1412 Apr 2017
545 The United Multi State Credit Cooperative Society Ltd.,RAJASTHAN 2014-1512 Apr 2017
546 Grameen Seva Cooperative Credit Society Ltd., NEW DELHI2015-1611 Apr 2017
547 Grameen Seva Cooperative Credit Society Ltd., NEW DELHI2014-1511 Apr 2017
548 Kisan Agro-tech Cooperative Society Ltd., NEW DELHI2015-1607 Apr 2017
549 Kartavya Agrotech Cooperative Society Ltd.,MADHYA PRADESH 2015-1606 Apr 2017
550 Ujjwalam Agro Multi State Cooperative Society Ltd MAHARASHTRA 2015-1606 Apr 2017
551 Union Bank of India Staff Coop. Thrift and Credit Society Ltd., TAMIL NADU 2013-1405 Apr 2017
552 Priyadarshani Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1604 Apr 2017
553 Real Vision Krishi Udyog Cooperative Society ltd., UTTAR PRADESH 2015-1604 Apr 2017
554 Union Bank of India Staff Coop. Thrift and Credit Society Ltd., TAMIL NADU 2014-1503 Apr 2017
555 Union Bank of India Staff Coop. Thrift and Credit Society Ltd., TAMIL NADU 2015-1603 Apr 2017
556 Jivan Multi state Multi purpose Coopertive Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1603 Apr 2017
557 Kashi Agro Purpose Cooperative Society ltd., UTTAR PRADESH 2014-1503 Apr 2017
558 Kalpbhoomi Agro Multistate Cooperative Society ltd., UTTAR PRADESH 2015-1601 Apr 2017
559 Option Nirman Multi State Group Housing Co-operative Society Limited GUJARAT 2015-1601 Apr 2017
560 Option Next Multi State Group Housing Cooperative Society LtdUTTAR PRADESH 2015-1601 Apr 2017
561 Shri Someshwar Multi-State urban Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1631 Mar 2017
562 Time City Multi State Co-operative Housing Society LimitedUTTAR PRADESH 2015-1631 Mar 2017
563 Mahanidhi Multi State Urban Cooperative Credit Society Maryadit, Bangalow MAHARASHTRA 2015-1630 Mar 2017
564 Mahanidhi Multi State Urban Cooperative Credit Society Maryadit, Bangalow MAHARASHTRA 2014-1530 Mar 2017
565 Sarvotam Vikas Multi-State Housing Co-operative Society LimitedPUNJAB 2015-1629 Mar 2017
566 Buldana Urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1629 Mar 2017
567 The British Council Division Calcutta L/E Staff Co-operative Credit Society Ltd WEST BENGAL 2015-1628 Mar 2017
568 Somnath Women Multi State Cooperative Agro Processing Society Ltd MAHARASHTRA 2015-1627 Mar 2017
569 Saharayn Universal Multipurpose Society LimitedMADHYA PRADESH 2015-1625 Mar 2017
570 Saharayn Universal Multipurpose Society LimitedMADHYA PRADESH 2014-1525 Mar 2017
571 Sahara Credit Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1624 Mar 2017
572 Sahara Credit Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2014-1524 Mar 2017
573 Saharayn Universal Multipurpose Society LimitedMADHYA PRADESH 2013-1423 Mar 2017
574 Sahara Credit Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2013-1423 Mar 2017
575 Sahara Credit Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2012-1323 Mar 2017
576 Sahara Credit Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2011-1223 Mar 2017
577 Shri Swami Vivekanand Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1523 Mar 2017
578 Shri Swami Vivekanand Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1622 Mar 2017
579 The Unorganized Employees Cooperative Society Ltd., TAMIL NADU 2015-1621 Mar 2017
580 Bihar State Cooperative Marketing Union Ltd.BIHAR 2015-1618 Mar 2017
581 Humara India Credit Cooperative Society Ltd.,WEST BENGAL 2015-1618 Mar 2017
582 Humara India Credit Cooperative Society Ltd.,WEST BENGAL 2014-1518 Mar 2017
583 Humara India Credit Cooperative Society Ltd.,WEST BENGAL 2013-1418 Mar 2017
584 Humara India Credit Cooperative Society Ltd.,WEST BENGAL 2012-1318 Mar 2017
585 Stars Multipurpose Cooperative Society ltd., ANDHRA PRADESH 2015-1617 Mar 2017
586 Stars Multipurpose Cooperative Society ltd., ANDHRA PRADESH 2014-1517 Mar 2017
587 Stars Multipurpose Cooperative Society ltd., ANDHRA PRADESH 2013-1417 Mar 2017
588 Aasra Cooperative Credit Society ltd.,NEW DELHI2015-1614 Mar 2017
589 The Sahyadri Multi-State Cooperative Credit Society Ltd., KARNATAKA 2015-1610 Mar 2017
590 The Sahyadri Multi-State Cooperative Credit Society Ltd., KARNATAKA 2014-1510 Mar 2017
591 The Sahyadri Multi-State Cooperative Credit Society Ltd., KARNATAKA 2013-1410 Mar 2017
592 The Sahyadri Multi-State Cooperative Credit Society Ltd., KARNATAKA 2012-1310 Mar 2017
593 The Sahyadri Multi-State Cooperative Credit Society Ltd., KARNATAKA 2011-1210 Mar 2017
594 Shree Saidip Multistate Agro Purpose Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1610 Mar 2017
595 Evergreen Agro Multi State Co-operative Society Limited, UTTAR PRADESH 2015-1608 Mar 2017
596 Lokhitarth Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1608 Mar 2017
597 Lokhitarth Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1508 Mar 2017
598 Bhavani Multi State Agro Cooperative Society Ltd,MAHARASHTRA 2015-1607 Mar 2017
599 Bhavani Multi State Agro Cooperative Society Ltd,MAHARASHTRA 2014-1507 Mar 2017
600 EVOS Multistate Credit Cooperative Society Ltd., ODISHA 2015-1607 Mar 2017
601 EVOS Multistate Credit Cooperative Society Ltd., ODISHA 2014-1507 Mar 2017
602 EVOS Multistate Credit Cooperative Society Ltd., ODISHA 2013-1407 Mar 2017
603 Lotus Agricultural and Marketing Cooperative Society Ltd.,NEW DELHI2015-1604 Mar 2017
604 The Railway Employees Cooperative Credit Society LimitedTAMIL NADU 2014-1503 Mar 2017
605 Kamuna Credit Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2013-1403 Mar 2017
606 Rajasthani Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1601 Mar 2017
607 Navkettan Agricultural marketing Coop.Society ltdMADHYA PRADESH 2013-1401 Mar 2017
608 Jeevan Sulabh (JS) Multi State Group Housing Cooperative Society Ltd. UTTAR PRADESH 2015-1628 Feb 2017
609 Vision Redefine Multi State Group Housing Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1628 Feb 2017
610 Mula Madhyawarti Sahakari Dudh Vyawasaik Society ltd., MAHARASHTRA 2015-1626 Feb 2017
611 Mula Madhyawarti Sahakari Dudh Vyawasaik Society ltd., MAHARASHTRA 2014-1526 Feb 2017
612 Mula Madhyawarti Sahakari Dudh Vyawasaik Society ltd., MAHARASHTRA 2013-1426 Feb 2017
613 Rajasthani Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1525 Feb 2017
614 Rajasthani Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1425 Feb 2017
615 Suvarnkranti Multi State Urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1623 Feb 2017
616 Chidanand Basaprabhu Kore Sakkare Karkhane NiyamitKARNATAKA 2015-1623 Feb 2017
617 Anant-Nidhi Credit Cooperative Society Limited, UTTAR PRADESH 2015-1622 Feb 2017
618 Anant-Nidhi Credit Cooperative Society Limited, UTTAR PRADESH 2014-1522 Feb 2017
619 Senapati Bapat Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1617 Feb 2017
620 The Railway Employees Cooperative Credit Society LimitedTAMIL NADU 2015-1617 Feb 2017
621 Murlidhar Sugar and Agro Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1617 Feb 2017
622 Shri Durga Shankar Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1617 Feb 2017
623 Lord Jiveshwar Multi State Multi Purpose Cooperative Society Limited MAHARASHTRA 2015-1615 Feb 2017
624 Adarsh Credit Cooperative Society Ltd., GUJARAT 2015-1614 Feb 2017
625 Adarsh Credit Cooperative Society Ltd., GUJARAT 2013-1414 Feb 2017
626 Aditya Anagha Multi State Credit Cooperativwe Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1613 Feb 2017
627 Shreeji Multi State Agro Revolution Cooperative Society Ltd., GUJARAT 2015-1609 Feb 2017
628 Kisan Agro-tech Cooperative Society Ltd., NEW DELHI2012-1309 Feb 2017
629 Universal Multi State Credit Cooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2014-1508 Feb 2017
630 Universal Multi State Credit Cooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2015-1608 Feb 2017
631 JKV Multi State Credit Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1603 Feb 2017
632 Shri Hiranyakeshi Sahakari Sakkare Karkhane NiyamitKARNATAKA 2015-1603 Feb 2017
633 Yashwant Multi State Cooperative Milk Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1602 Feb 2017
634 Sancity Multi State Housing Cooperative Society Ltd., GUJARAT 2015-1630 Jan 2017
635 Sancity Multi State Housing Cooperative Society Ltd., GUJARAT 2014-1530 Jan 2017
636 Suraj Agro Cooperative Society Ltd.,RAJASTHAN 2014-1530 Jan 2017
637 Suraj Agro Cooperative Society Ltd.,RAJASTHAN 2013-1430 Jan 2017
638 Lokmangal Multi-State Cooperative Society LtdMAHARASHTRA 2013-1427 Jan 2017
639 The Jackson Co-operative Credit Society of the Employees of the Western Railway Ltd.MAHARASHTRA 2015-1625 Jan 2017
640 The South India Village Postal Employees Multi-State Cooperative Thrift & Credit Society Ltd., TAMIL NADU 2015-1624 Jan 2017
641 The South India Village Postal Employees Multi-State Cooperative Thrift & Credit Society Ltd., TAMIL NADU 2014-1524 Jan 2017
642 The South India Village Postal Employees Multi-State Cooperative Thrift & Credit Society Ltd., TAMIL NADU 2013-1424 Jan 2017
643 Ramanand Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1624 Jan 2017
644 Vrudeshwar Urban Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1624 Jan 2017
645 Sai Aadarsh Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1620 Jan 2017
646 Fulai Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1620 Jan 2017
647 Sai Jankalyan Agro Multi State Cooperative Society Limited GUJARAT 2015-1616 Jan 2017
648 The United Multi State Credit Cooperative Society Ltd.,RAJASTHAN 2015-1616 Jan 2017
649 Janshakti Multi State Multi Purpose Cooperative Society Ltd.,NEW DELHI2015-1614 Jan 2017
650 National Federation of State Cooperative Banks Ltd. NAFSCOBMAHARASHTRA 2015-1610 Jan 2017
651 Lok Manya Multi Purpose Cooperative Society Ltd. KARNATAKA 2015-1606 Jan 2017
652 Human Welfare Credit & Thrift Cooperative Society Ltd.,NEW DELHI2015-1606 Jan 2017
653 Kisanmitra Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1505 Jan 2017
654 Kisanmitra Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1405 Jan 2017
655 Kisanmitra Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2012-1305 Jan 2017
656 Tirumalla Tirupati Multistate Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1605 Jan 2017
657 Swarn India Multi State Credit Cooperative Society Ltd., BIHAR 2014-1504 Jan 2017
658 Shrinath Multi State Urban Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1603 Jan 2017
659 Mahesh Urban Multi State Coopertivwe Credit Society Ltd.MAHARASHTRA 2015-1602 Jan 2017
660 Omkar Urban Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1530 Dec 2016
661 Bharath Handloom & Handicraft Multistate Cooperative Society ltd., KERALA 2015-1630 Dec 2016
662 Omkar Urban Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1629 Dec 2016
663 Prasiddhi Nirman Multi State Group Housing Cooperative Society Ltd., GUJARAT 2015-1629 Dec 2016
664 Sri Tirupathi Balaji Multistate Cooperative House Building Society Ltd., TAMIL NADU 2015-1628 Dec 2016
665 The Bihar Rajya Sahakari Bhumi Vikas Bank Simiti, BIHAR 2015-1627 Dec 2016
666 Aarambh Agro Purpose Cooperative Society ltd.,UTTAR PRADESH 2014-1526 Dec 2016
667 Maheshwar Multi State Cooperative Credit Society ltd.,MAHARASHTRA 2015-1625 Dec 2016
668 Panchawati Multi state Cooperative Credit Society ltd., KARNATAKA 2015-1623 Dec 2016
669 Swatantryaveer V.D. Savarkar Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1422 Dec 2016
670 Om Bhoo Vikas Credit Cooperative Society Ltd.,CHHATTISGARH 2015-1622 Dec 2016
671 Om Bhoo Vikas Credit Cooperative Society Ltd.,CHHATTISGARH 2014-1522 Dec 2016
672 Yaadgaar Multi State Cooperative Group Housing Society Ltd., NEW DELHI2015-1621 Dec 2016
673 Shivshakti Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1621 Dec 2016
674 Swatantryaveer V.D. Savarkar Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2012-1321 Dec 2016
675 Parasmani Multi State Housing Co-operative Society LimitedUTTAR PRADESH 2015-1620 Dec 2016
676 Indian Commercial Agricultrue Cooperative Ltd.UTTAR PRADESH 2014-1519 Dec 2016
677 Indian Commercial Agricultrue Cooperative Ltd.UTTAR PRADESH 2013-1419 Dec 2016
678 Hindustan Multi State Cooperative Housing Society Ltd., TAMIL NADU 2015-1619 Dec 2016
679 Shelter Agro-Tech Multi State Co-operative Society LimitedUTTAR PRADESH 2015-1619 Dec 2016
680 Shri Ambika Urban Multi State Coopertaive Credit Society ltd.,MAHARASHTRA 2015-1617 Dec 2016
681 Jansamraddhi Multi State Cooperative Credit Society ltd.MAHARASHTRA 2015-1616 Dec 2016
682 Rural and Farmers Development Cooperative Ltd.NEW DELHI2015-1615 Dec 2016
683 Karur Vysya Bank Staff Coop Thrift & credit Society LtdTAMIL NADU 2015-1615 Dec 2016
684 Empire Multi State Credit Coopperative Society Ltd.,PUNJAB 2015-1615 Dec 2016
685 Empire Multi State Credit Coopperative Society Ltd.,PUNJAB 2014-1514 Dec 2016
686 National Cooperative Construction and Development Federation of India Ltd.,NEW DELHI2015-1613 Dec 2016
687 Pragati Urban Multi State Cooperative Credit Society ltd., MAHARASHTRA 2015-1613 Dec 2016
688 Jivan Multistate Agro Purpose Cooperative Society Ltd., NEW DELHI2015-1612 Dec 2016
689 Swar India Credit Cooperative Socity Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1612 Dec 2016
690 Pragati Multistate Cooperative Multipurpose Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1610 Dec 2016
691 Pragati Multistate Cooperative Multipurpose Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1510 Dec 2016
692 Om Bhoo Vikas Credit Cooperative Society Ltd.,CHHATTISGARH 2013-1409 Dec 2016
693 Om Bhoo Vikas Credit Cooperative Society Ltd.,CHHATTISGARH 2012-1309 Dec 2016
694 Kisanmitra Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1609 Dec 2016
695 Freedom Agro & Dairy Multi State Cooperative Society LimitedUTTAR PRADESH 2015-1607 Dec 2016
696 Northern Zone Railway Employees Cooperative Thrift and Credit Society LtdNEW DELHI2015-1606 Dec 2016
697 Ajit Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1605 Dec 2016
698 Mangaldeep Multi State Urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1601 Dec 2016
699 Shree Chhatrapati Shahu Sahakari Sakhar Karkhana Ltd.MAHARASHTRA 2015-1601 Dec 2016
700 The Madras Gements Employees Cooperative Thrift and Credit Society Ltd., R.R. Nagar, Office of the Madras Cements Ltd., TAMIL NADU 2015-1601 Dec 2016
701 National Federation of Farmers' procurement , Processing and Retailing Cooperative of India Ltd.NEW DELHI2015-1630 Nov 2016
702 Rage Multi State Credit Cooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2015-1629 Nov 2016
703 Tuljabhavani urban Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1628 Nov 2016
704 Chandrabhga Urban Multistate Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1628 Nov 2016
705 Jijav Ma Saheb Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1628 Nov 2016
706 Sahyog Credit Coopertive Society Ltd., PUNJAB 2015-1628 Nov 2016
707 Shri Sairanm Urban Multi State Cooperative Credit LtdMAHARASHTRA 2015-1628 Nov 2016
708 Mahatma Phule Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1628 Nov 2016
709 Riddhi Siddhi Cooperative Group Housing Society Ltd., RAJASTHAN 2015-1626 Nov 2016
710 Arpan Multi State Urban Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1626 Nov 2016
711 Arpan Multi State Urban Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1526 Nov 2016
712 Dattasai Multi State Cooperative Milk and Milk Products ltd.MAHARASHTRA 2015-1626 Nov 2016
713 Yeshwant Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1626 Nov 2016
714 Parvati Multi State Cooperative Credit Societry Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1625 Nov 2016
715 Dharmatma Multistate Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1623 Nov 2016
716 Dharmatma Multistate Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1523 Nov 2016
717 Dharmatma Multistate Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1423 Nov 2016
718 Kumar Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1623 Nov 2016
719 The Zoroastrian Cooperative Bank Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1622 Nov 2016
720 Oriental Kisan Shakti Agro & Dairy Multistate Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1621 Nov 2016
721 Pustikar Sakh Sahakari Samiti Ltd OLD NAME : Pustikar Laghu Vyaparik Pratisthan Bachat and Sakh Sehakari Samiti Ltd., RAJASTHAN 2015-1616 Nov 2016
722 Gangakhed Multi state Cooperative Credit Society LtdMAHARASHTRA 2015-1615 Nov 2016
723 Gangakhed Multi state Cooperative Credit Society LtdMAHARASHTRA 2014-1515 Nov 2016
724 Gangakhed Multi state Cooperative Credit Society LtdMAHARASHTRA 2013-1415 Nov 2016
725 Gangakhed Multi state Cooperative Credit Society LtdMAHARASHTRA 2012-1315 Nov 2016
726 Hindustan Agro-Cooperative Limited, MAHARASHTRA 2015-1615 Nov 2016
727 Imayam Multi State Housing Co-operative Society LimitedTAMIL NADU 2015-1614 Nov 2016
728 Bank of Maharashtra Staff Credit Cooperative Society ltd.MAHARASHTRA 2015-1610 Nov 2016
729 Dattasai Multi State Cooperative Milk and Milk Products ltd.MAHARASHTRA 2014-1509 Nov 2016
730 Hariom Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1609 Nov 2016
731 Dattamrut Multistate Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1609 Nov 2016
732 Krishi Vikas Agricultural Multi Sate Cooperative Society Ltd, UTTAR PRADESH 2015-1608 Nov 2016
733 Chattrapati Multi State Coop. Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1608 Nov 2016
734 The NE & EC Railway Employees Primary Cooperative Bank Ltd.UTTAR PRADESH 2015-1607 Nov 2016
735 Navkettan Agricultural marketing Coop.Society ltdMADHYA PRADESH 2015-1605 Nov 2016
736 Samarth Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2015-1604 Nov 2016
737 Shri Arunoday Multi State Cooperative Credit Society Ltd., "MAHARASHTRA 2015-1603 Nov 2016
738 Gab Gramya Vikas Credit Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2015-1603 Nov 2016
739 N.Sai Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1603 Nov 2016
740 The Indian Bank Staff Co-operative Society LimitedTAMIL NADU 2015-1603 Nov 2016
741 Suraj Agro Cooperative Society Ltd.,RAJASTHAN 2015-1603 Nov 2016
742 Konkan Rail Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1603 Nov 2016
743 RKR (Radhe Krishna Radhe) Agro Cooperative Society Ltd MADHYA PRADESH 2014-1502 Nov 2016
744 Vaishnavi Multi State Urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1602 Nov 2016
745 Abhyudaya Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2015-1601 Nov 2016
746 A.P. Mahesh Cooperative Urban Bank Ltd.ANDHRA PRADESH 2015-1601 Nov 2016
747 Atri Agriculture & Allied Cooperative Society Ltd.UTTAR PRADESH 2015-1629 Oct 2016
748 Kamuna Credit Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2015-1629 Oct 2016
749 The Simpson & Group Companies Employee's Coop. Society Ltd.TAMIL NADU 2015-1628 Oct 2016
750 Jyoti Kranti Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1628 Oct 2016
751 National Insurance Vimosewa Coopertive Ltd., MAHARASHTRA 2015-1627 Oct 2016
752 Shivalik Mercantile Cooperative Bank Ltd.,UTTAR PRADESH 2014-1527 Oct 2016
753 Shivalik Mercantile Cooperative Bank Ltd.,UTTAR PRADESH 2015-1627 Oct 2016
754 Shri Shiddhi Vinayak Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1626 Oct 2016
755 Shreeved Multi State Cooperative Credit Society Ltd MAHARASHTRA 2015-1625 Oct 2016
756 Shri Venkatesh Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1624 Oct 2016
757 Gramin Kisan Vikas Seva Multipurpose Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1623 Oct 2016
758 National Agriculture Multi State Cooperative of India Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1622 Oct 2016
759 Rajarshi Shahu Maharaj Multi State urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1621 Oct 2016
760 Rajarshi Shahu Maharaj Multi State urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1521 Oct 2016
761 Edew Multi State Coop. Credit Society Ltd., RAJASTHAN 2015-1621 Oct 2016
762 Shri Panchmukhi Hanuman Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1620 Oct 2016
763 State Bank of India(Bhopal Circle), Adhikari Sahkari Sakh Samiti MaryaditMADHYA PRADESH 2015-1620 Oct 2016
764 The Farmers Agro Coop. Marketing & Efficient Supply Society LtdNEW DELHI2015-1620 Oct 2016
765 The Bombay Mercantile Co-operative Bank LtdMAHARASHTRA 2015-1620 Oct 2016
766 The Khamgaon Urban Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2015-1620 Oct 2016
767 Nagpur City Multi State Cooperative Credit Society LtdMAHARASHTRA 2015-1620 Oct 2016
768 New Arban Agro Multi State Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2015-1618 Oct 2016
769 The Ahmedabad Mercantile Co-op. Bank Ltd.GUJARAT 2015-1617 Oct 2016
770 Gadavari Multi State Cooperative Credit Society ltd.,MAHARASHTRA 2015-1615 Oct 2016
771 Sant Kabir Multi state Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1615 Oct 2016
772 Abasaheb Multi State Multi Purpose Coop. Society ltd., MAHARASHTRA 2014-1515 Oct 2016
773 Grameen Development Multistate Agro Purpose Coopertaive Society ltd., KARNATAKA 2015-1614 Oct 2016
774 Grameen Development Multistate Agro Purpose Coopertaive Society ltd., KARNATAKA 2014-1514 Oct 2016
775 Shree Ravalnath Cooperative Housing Finance Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1614 Oct 2016
776 Navjeevan Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2015-1614 Oct 2016
777 Yeshoda Multi State Coopertive Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1613 Oct 2016
778 General Insurance Employees Cooperative Credit Society Ltd.,KARNATAKA 2015-1613 Oct 2016
779 Prithivi Credit Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2014-1512 Oct 2016
780 Mapusa Urban Coop Bank of Goa Ltd., GOA2015-1612 Oct 2016
781 Prithivi Credit Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2013-1412 Oct 2016
782 Swami Samarth Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1610 Oct 2016
783 Prithivi Credit Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2012-1310 Oct 2016
784 Sharad Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1609 Oct 2016
785 Shri Sidharaj UrbanMulti State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1508 Oct 2016
786 Shri Sidharaj UrbanMulti State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1408 Oct 2016
787 Shri Sidharaj UrbanMulti State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2012-1308 Oct 2016
788 The Adivashi Krishak Multi State Coop. Society Ltd.,JHARKHAND 2015-1607 Oct 2016
789 Triumph Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1607 Oct 2016
790 Triumph Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1506 Oct 2016
791 Shri Mahaganesh Multi State Urban Coopertive Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1606 Oct 2016
792 Rubi Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2015-1606 Oct 2016
793 Shri Mahaganesh Multi State Urban Coopertive Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1506 Oct 2016
794 Sumanglam Multi State Credit Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1606 Oct 2016
795 Jeevan Jyoti Multi State Credit Cooperative Society Ltd,MAHARASHTRA 2015-1605 Oct 2016
796 Shree Sarvatra Agro Tech Multi State Cooperative Society LtdHARYANA 2015-1605 Oct 2016
797 The Federation of Andhra Pradesh Cooperative Urban Banks & Credit Societies Ltd., ANDHRA PRADESH 2015-1605 Oct 2016
798 Progressive Cooperative Credit Society ltd.,UTTAR PRADESH 2015-1605 Oct 2016
799 Nath Multi State Coopertive Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1603 Oct 2016
800 Nath Multi State Coopertive Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1503 Oct 2016
801 Arihant Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1603 Oct 2016
802 Hindustan Labour MultiState Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1602 Oct 2016
803 The Orange City Multistate Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1602 Oct 2016
804 Evershine Multipurpose Coopertaive Society Ltd.,TAMIL NADU 2014-1501 Oct 2016
805 Evershine Multipurpose Coopertaive Society Ltd.,TAMIL NADU 2013-1401 Oct 2016
806 Evershine Multipurpose Coopertaive Society Ltd.,TAMIL NADU 2012-1301 Oct 2016
807 Arban India Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2015-1601 Oct 2016
808 Arban India Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2014-1501 Oct 2016
809 Arban India Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2013-1401 Oct 2016
810 Arban India Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2012-1301 Oct 2016
811 Arban India Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2011-1201 Oct 2016
812 Rays Farmer Agro Purpose Cooperative Society Ltd. UTTAR PRADESH 2015-1630 Sep 2016
813 Prestigious Cooperative Housing Society LtdUTTAR PRADESH 2015-1630 Sep 2016
814 Yash Multi State Rural Cooperative Credit Society Ltd.MAHARASHTRA 2015-1630 Sep 2016
815 Sairaj Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1630 Sep 2016
816 Jai Vaibhav Laxmi multi State Coopertive Credit Society ltd., MAHARASHTRA 2015-1630 Sep 2016
817 Sai Multi State Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1630 Sep 2016
818 Chh. Rajarshishahu Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1630 Sep 2016
819 Sai Multi State Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1530 Sep 2016
820 Jankalyan Multi State Mahila Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1630 Sep 2016
821 Sandhya Krishi Multipurpose Cooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2015-1630 Sep 2016
822 Sai Multi State Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1430 Sep 2016
823 Sai Multi State Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2012-1330 Sep 2016
824 Chakra Multistate Credit Cooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2015-1630 Sep 2016
825 Chakra Multistate Credit Cooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2014-1530 Sep 2016
826 Chakra Multistate Credit Cooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2013-1430 Sep 2016
827 Citizen Credit Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2015-1630 Sep 2016
828 Sambhav Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2015-1630 Sep 2016
829 Umeed Multipurpose Cooperative Society ltd. WEST BENGAL 2015-1630 Sep 2016
830 Champion Multistate Agro Purpose Cooperative Socierty ltd.,NEW DELHI2015-1630 Sep 2016
831 Success Valley Credit Cooperative Society Ltd., NEW DELHI2015-1630 Sep 2016
832 Malinagar Multistate Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1630 Sep 2016
833 Anand Fishing Coooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2015-1630 Sep 2016
834 New North Delhi Multi State Cooperative Housing Society Ltd.,NEW DELHI2015-1630 Sep 2016
835 Jan Vikas Multipurpose Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1630 Sep 2016
836 COSMOS Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2015-1630 Sep 2016
837 Prompt Multi State Cooperative House Building Society Ltd.TAMIL NADU 2015-1629 Sep 2016
838 Prabhat Multi State Cooperative Credit Soicety Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1629 Sep 2016
839 Shubhamangal Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1629 Sep 2016
840 IndianAgriculture Marketing Cooperative Ltd., RAJASTHAN 2015-1629 Sep 2016
841 IndianAgriculture Marketing Cooperative Ltd., RAJASTHAN 2014-1529 Sep 2016
842 Deogaon Cooperative Milk Producer & Processor Ltd., MAHARASHTRA 2015-1629 Sep 2016
843 Utkal Multi State Credit Cooperative Society Ltd., ODISHA 2015-1629 Sep 2016
844 Ratneshwar Multistate Coopertaive Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1629 Sep 2016
845 Ideal Commercial Credit Multistate Co-Operative Society LtdMAHARASHTRA 2015-1628 Sep 2016
846 Paradise Multistate Cooperative Housing Society Ltd., NEW DELHI2015-1628 Sep 2016
847 Maharaja Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1628 Sep 2016
848 Sahyadri Cooperative Credit Society Ltd., KERALA 2015-1628 Sep 2016
849 The Central Financial Credit and Investment Cooperative (India) ltd.KERALA 2015-1628 Sep 2016
850 Multistate Agricultural Producer’s Processing & Marketing Cooperative Society India Ltd., KERALA 2015-1627 Sep 2016
851 Solar Energy Development Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1627 Sep 2016
852 Fortune Multi State Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2015-1627 Sep 2016
853 Shree Gurudatta Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1627 Sep 2016
854 Indian National Development and Integration Agriculture Cooperative Society Ltd., NEW DELHI2015-1627 Sep 2016
855 Karmaveer Bhaurao patil Zilla Sahakari Partisthan Maryadit,MAHARASHTRA 2015-1627 Sep 2016
856 Al-Khair Cooperative Credit Society Ltd., BIHAR 2015-1627 Sep 2016
857 Shree Swastik Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2015-1627 Sep 2016
858 Latur Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1627 Sep 2016
859 The Knanaya Multi state Cooperative Credit Society Ltd., KERALA 2015-1627 Sep 2016
860 National Tree Growers Cooperative Federation Ltd.,GUJARAT 2015-1626 Sep 2016
861 The Citizen Cooperative Society Ltd., TELANGANA2015-1626 Sep 2016
862 State Bank of India(Bhopal Circle), Maramchari Sahkari Sakh Samiti MaryaditMADHYA PRADESH 2015-1626 Sep 2016
863 Sanghamam Multi State Cooperative Credit Society ltd., KERALA 2015-1626 Sep 2016
864 Jansahayog Sahakari Credit Society Ltd.,ODISHA 2013-1426 Sep 2016
865 Farmers India Thrift & Trading Cooperative Ltd., ASSAM 2015-1625 Sep 2016
866 Vijaya Urban Multi state Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1624 Sep 2016
867 The Azad Coop. M/P Marketing Society Ltd.,NEW DELHI2015-1624 Sep 2016
868 Bharat Foods Cooperative Ltd., MAHARASHTRA 2015-1624 Sep 2016
869 Shikshan Maharashi Dnyandev Mohekar Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1623 Sep 2016
870 Rani Lakshmibai Krishak Multi State Cooperative Society LimitedJHARKHAND 2015-1623 Sep 2016
871 Rani Lakshmibai Krishak Multi State Cooperative Society LimitedJHARKHAND 2014-1523 Sep 2016
872 Vishakhapatnam Cooperative Bank Ltd., ANDHRA PRADESH 2015-1622 Sep 2016
873 Giants Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1621 Sep 2016
874 The Urban Cooperative Bank Ltd.,/ Fingrowth Cooperative Bank LtdRAJASTHAN 2015-1621 Sep 2016
875 Annapurna Mahila Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1621 Sep 2016
876 Jansahayog Sahakari Credit Society Ltd.,ODISHA 2015-1621 Sep 2016
877 Bharati Sahakari Bank Ltd., MAHARASHTRA 2015-1620 Sep 2016
878 Dr. Babasaheb Ambedkar Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1620 Sep 2016
879 Krishak Vikas Multipurpose Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1620 Sep 2016
880 The Akola Urban Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2015-1620 Sep 2016
881 Shri Jagadamba Anusuchit Jati Setkari Vinkari Sahakari Sopt Girni NityamitMAHARASHTRA 2015-1620 Sep 2016
882 Arbuda Credit Cooperative Society Ltd.,RAJASTHAN 2015-1617 Sep 2016
883 Kanhur Pathar Multi-State Cooperative Credit Society MAHARASHTRA 2015-1617 Sep 2016
884 Kallapunna Awade Ichalkaranji Janata Sahakari Bank ltd.,MAHARASHTRA 2015-1616 Sep 2016
885 The Agri Allied & Consumer Cooperative Federation LtdNEW DELHI2015-1616 Sep 2016
886 Adarsh Cooperative Bank Ltds./Madhav nagrik Sahakari Bank Ltd., RAJASTHAN 2015-1616 Sep 2016
887 Panna Credit and Thrift Multi State Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2014-1516 Sep 2016
888 Apna Sahakari bank Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1616 Sep 2016
889 Pavanraje Loksamruddhi Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1616 Sep 2016
890 Sahaj Agro Purpose Coopereative Society ltd.UTTAR PRADESH 2015-1615 Sep 2016
891 Nagar Urban Cooperative Bank Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1614 Sep 2016
892 Thane Janata Sahakari Bank Ltd., (TJSB)MAHARASHTRA 2015-1612 Sep 2016
893 Swar Jandhan Krishi Vikas Sahkari Society Ltd., UTTAR PRADESH 2015-1612 Sep 2016
894 Vanashri NanasahebMahadik MultiState Urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1612 Sep 2016
895 Prerna Multi State Urban Coopertive Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1610 Sep 2016
896 Shivsharda Multi State Cooperative Credit Society Ltd, MAHARASHTRA 2015-1610 Sep 2016
897 Gajvaibhavlaxmi Multistate Agro Purpose Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1610 Sep 2016
898 Tumkur Merchants Credit Cooperative LimitedKARNATAKA 2015-1608 Sep 2016
899 Shivpratap nagari Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1607 Sep 2016
900 Repatriates Coop Finance & Development Bank Ltd, REPCO BankTAMIL NADU 2015-1607 Sep 2016
901 Jaywant Multi state Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1606 Sep 2016
902 Nano Agro Science Cooperative Society Ltd., GUJARAT 2015-1604 Sep 2016
903 Solapur Janata Sahakari Bank Ltd., MAHARASHTRA 2015-1603 Sep 2016
904 Khaleshwar Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1603 Sep 2016
905 The Dharampeth Mahila Multi State Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1602 Sep 2016
906 Mahindra & Mahindra Coop Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1601 Sep 2016
907 Rudraksh Agro Multi State Cooperative Society Ltd, WEST BENGAL 2015-1631 Aug 2016
908 Maharashtra Karnataka Khankam and Bandhakam Sahakari Sanstha Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1631 Aug 2016
909 Rudraksh Agro Multi State Cooperative Society Ltd, WEST BENGAL 2015-1631 Aug 2016
910 Sahyog Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2015-1631 Aug 2016
911 Adinath Urban Milk State Cooperative Credit Society LtdMAHARASHTRA 2015-1629 Aug 2016
912 Adinath Urban Milk State Cooperative Credit Society LtdMAHARASHTRA 2014-1529 Aug 2016
913 Swarn India Multi State Credit Cooperative Society Ltd., BIHAR 2013-1427 Aug 2016
914 Harmony Multi State Cooperative Group Housing Society Ltd. ,NEW DELHI2014-1527 Aug 2016
915 Mangaldeep Credit Coop. Society Ltd., RAJASTHAN 2015-1626 Aug 2016
916 Nirman Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1626 Aug 2016
917 Saraswat Cooperative Bank LtdMAHARASHTRA 2015-1624 Aug 2016
918 Shri renukanata Multi-State Cooperative Urban Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1622 Aug 2016
919 Vinayak Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2015-1620 Aug 2016
920 Gopinath Patil Parsik Janata Sahakari Bank Ltd, G P Parsik BankMAHARASHTRA 2015-1620 Aug 2016
921 Trimurti Multi State Urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1519 Aug 2016
922 The Jalgaon People’s Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2015-1616 Aug 2016
923 The Loni Urban Multi state Credit and Thrift Coopertive Society ltd., UTTAR PRADESH 2012-1316 Aug 2016
924 The Loni Urban Multi state Credit and Thrift Coopertive Society ltd., UTTAR PRADESH 2013-1416 Aug 2016
925 Ujjwalam Agro Multi State Cooperative Society Ltd MAHARASHTRA 2014-1515 Aug 2016
926 Swami Vivekanand Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1615 Aug 2016
927 Swami Vivekanand Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1515 Aug 2016
928 Mumbai Kamgar Madhyawarti Grahak Sahakri Sanstha Maryadit / Mumbai Kamgar Madhya Warti Grahak Sahakari Mandal ltdMAHARASHTRA 2015-1614 Aug 2016
929 Godavari-Nanded Multistate Urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1612 Aug 2016
930 Kalupur Commercial Coop. Bank, GUJARAT 2015-1611 Aug 2016
931 Bhagwati Multi State Agro Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2015-1611 Aug 2016
932 Bhagwati Multi State Agro Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2014-1511 Aug 2016
933 Family Development Cooperative Thrift and Credit Solciety Ltd., PONDICHERRY2015-1610 Aug 2016
934 Ganga Kisan Multi State Agro Purpose Cooperative Society LtdBIHAR 2015-1609 Aug 2016
935 Beed Urban Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2015-1608 Aug 2016
936 B.H.E.E. Thrift and Credit Cooperative Society ltd.,MADHYA PRADESH 2015-1605 Aug 2016
937 Aurangabad Aadrash Sahakari Dudh Utpadak & prakriya Sangh Ltd., MAHARASHTRA 2013-1405 Aug 2016
938 Solapur Janata Sahakari Bank Ltd., MAHARASHTRA 2014-1501 Aug 2016
939 Chaitnya Multistate Sahakari Dudh Utpadak & Prakriya Sangh Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1529 Jul 2016
940 Chaitnya Multistate Sahakari Dudh Utpadak & Prakriya Sangh Ltd.,MAHARASHTRA 2013-1429 Jul 2016
941 Bhartiya Farmers' Agro Business Development Cooperative Ltd.,NAGALAND 2015-1621 Jul 2016
942 Shri Bhagwant Multistate Credit Co-operative Society LimitedMAHARASHTRA 2015-1620 Jul 2016
943 Bharath Lajhna Multi State Housing Cooperative Society Ltd., TAMIL NADU 2015-1620 Jul 2016
944 The Loni Urban Multi state Credit and Thrift Coopertive Society ltd., UTTAR PRADESH 2015-1619 Jul 2016
945 The Loni Urban Multi state Credit and Thrift Coopertive Society ltd., UTTAR PRADESH 2014-1519 Jul 2016
946 Ashwini Sahakari Rugnalaya Sanshodhan Kendra Niyamit, MAHARASHTRA 2014-1516 Jul 2016
947 The Commercial Employee’s Cooperative Society LtdTAMIL NADU 2015-1616 Jul 2016
948 ESAF Swasraja Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,KERALA 2015-1614 Jul 2016
949 Ashwini Sahakari Rugnalaya Sanshodhan Kendra Niyamit, MAHARASHTRA 2015-1614 Jul 2016
950 Kai Bhimrao Jyoti Chavan Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1608 Jul 2016
951 Habitat cooperative Group Housing Society Ltd., NEW DELHI2015-1608 Jul 2016
952 Sanjivani Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2015-1605 Jul 2016
953 The Vishweshwar Sahakari Bank Ltd., MAHARASHTRA 2015-1605 Jul 2016
954 Yaadgaar Multi State Cooperative Group Housing Society Ltd., NEW DELHI2014-1503 Jul 2016
955 Khaleshwar Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2015-1602 Jul 2016
956 Skylark Multi-State Cooperative Group Housing Society Ltd., NEW DELHI2015-1629 Jun 2016
957 Shri Bhagwant Multistate Credit Co-operative Society LimitedMAHARASHTRA 2014-1518 Jun 2016
958 New Navhind Multi Purpose Multi Cooperative Society Ltd, KARNATAKA 2015-1610 Jun 2016
959 The Navhind Cooperative Credit Society Ltd., KARNATAKA 2015-1610 Jun 2016
960 Skylark Multi-State Cooperative Group Housing Society Ltd., NEW DELHI2014-1509 Jun 2016
961 Shree Mata Cooperative Credit Society ltd.,KARNATAKA 2015-1606 Jun 2016
962 Priyadarshani Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1505 Jun 2016
963 Baliraja Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1405 Jun 2016
964 Rajasthan Star Multipurpose Cooperative Society Ltd.,RAJASTHAN 2015-1601 Jun 2016
965 Mahesh Multi State Cooperative Credit Society Ltd.MAHARASHTRA 2012-1301 Jun 2016
966 Mahesh Multi State Cooperative Credit Society Ltd.MAHARASHTRA 2013-1401 Jun 2016
967 Mahesh Multi State Cooperative Credit Society Ltd.MAHARASHTRA 2014-1501 Jun 2016
968 Mahesh Multi State Cooperative Credit Society Ltd.MAHARASHTRA 2015-1601 Jun 2016
969 Mahesh Nagari Multi State Cooperative Credit Society Ltd. MAHARASHTRA 2011-1201 Jun 2016
970 Mahesh Nagari Multi State Cooperative Credit Society Ltd. MAHARASHTRA 2012-1301 Jun 2016
971 Mahesh Nagari Multi State Cooperative Credit Society Ltd. MAHARASHTRA 2013-1401 Jun 2016
972 Mahesh Nagari Multi State Cooperative Credit Society Ltd. MAHARASHTRA 2014-1501 Jun 2016
973 Mahesh Nagari Multi State Cooperative Credit Society Ltd. MAHARASHTRA 2015-1601 Jun 2016
974 Nirman Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1501 Jun 2016
975 Lustiness Janhit Credit Cooperative Society Ltd., NEW DELHI2014-1528 May 2016
976 Rajasthan Star Multipurpose Cooperative Society Ltd.,RAJASTHAN 2014-1528 May 2016
977 Rajasthan Star Multipurpose Cooperative Society Ltd.,RAJASTHAN 2013-1428 May 2016
978 Konkan Rail Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1525 May 2016
979 Jagruti Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1521 May 2016
980 National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies Ltd. NAFCUBNEW DELHI2014-1519 May 2016
981 Reliable Agro Multi State Cooperative Society Ltd, PUNJAB 2014-1517 May 2016
982 The Federation of Andhra Pradesh Cooperative Urban Banks & Credit Societies Ltd., ANDHRA PRADESH 2014-1516 May 2016
983 Habitat cooperative Group Housing Society Ltd., NEW DELHI2014-1516 May 2016
984 DAG Agricultural Multistate Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2014-1516 May 2016
985 DAG Agricultural Multistate Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2013-1416 May 2016
986 Shree Dholkeshwar Multi State Urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1513 May 2016
987 Indian People Multistate Multipurpose Cooperative Socieity Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1513 May 2016
988 Universal Multi State Credit Cooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2013-1412 May 2016
989 Universal Multi State Credit Cooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2012-1312 May 2016
990 Atulyam Multistate Multipurpose Cooperative Society ltd., NEW DELHI2014-1512 May 2016
991 Atulyam Multistate Multipurpose Cooperative Society ltd., NEW DELHI2013-1412 May 2016
992 The Citizen Cooperative Society Ltd., TELANGANA2014-1503 May 2016
993 N.Sai Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1529 Apr 2016
994 The Navhind Cooperative Credit Society Ltd., KARNATAKA 2014-1529 Apr 2016
995 The Navhind Cooperative Credit Society Ltd., KARNATAKA 2013-1429 Apr 2016
996 New Navhind Multi Purpose Multi Cooperative Society Ltd, KARNATAKA 2014-1528 Apr 2016
997 Bharath Handloom & Handicraft Multistate Cooperative Society ltd., KERALA 2014-1526 Apr 2016
998 Bharath Handloom & Handicraft Multistate Cooperative Society ltd., KERALA 2013-1426 Apr 2016
999 Kisan Agro-tech Cooperative Society Ltd., NEW DELHI2013-1422 Apr 2016
1000 Rage Multi State Credit Cooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2014-1522 Apr 2016
1001 Vanashri NanasahebMahadik MultiState Urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1518 Apr 2016
1002 Human Welfare Credit & Thrift Cooperative Society Ltd.,NEW DELHI2013-1418 Apr 2016
1003 Human Welfare Credit & Thrift Cooperative Society Ltd.,NEW DELHI2012-1318 Apr 2016
1004 Vinayak Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2014-1516 Apr 2016
1005 Sarvottam Agro Cooperative Society Ltd UTTARAKHAND 2014-1515 Apr 2016
1006 Success Valley Credit Cooperative Society Ltd., NEW DELHI2014-1515 Apr 2016
1007 Success Valley Credit Cooperative Society Ltd., NEW DELHI2013-1415 Apr 2016
1008 Edew Multi State Coop. Credit Society Ltd., RAJASTHAN 2014-1512 Apr 2016
1009 Mapusa Urban Coop Bank of Goa Ltd., GOA2014-1505 Apr 2016
1010 Shivasamasth Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1503 Apr 2016
1011 Time City Multi State Co-operative Housing Society LimitedUTTAR PRADESH 2014-1502 Apr 2016
1012 Shrestha Jeevan AgroPurpose Multi State Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2014-1530 Mar 2016
1013 ASPEN Multi State Cooperative Group Housing Society Ltd., NEW DELHI2014-1529 Mar 2016
1014 The Urban Cooperative Bank Ltd.,/ Fingrowth Cooperative Bank LtdRAJASTHAN 2014-1529 Mar 2016
1015 The British Council Division Calcutta L/E Staff Co-operative Credit Society Ltd WEST BENGAL 2014-1529 Mar 2016
1016 Chandrabhga Urban Multistate Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1528 Mar 2016
1017 Atri Agriculture & Allied Cooperative Society Ltd.UTTAR PRADESH 2014-1525 Mar 2016
1018 Late Sau, Kesharbai Tanpure Multi State Cooperative Credit Society ltd., MAHARASHTRA 2012-1322 Mar 2016
1019 Late Sau, Kesharbai Tanpure Multi State Cooperative Credit Society ltd., MAHARASHTRA 2013-1422 Mar 2016
1020 Kissan Agro Marketing Cooperative Society Ltd., HARYANA 2014-1522 Mar 2016
1021 Late Sau, Kesharbai Tanpure Multi State Cooperative Credit Society ltd., MAHARASHTRA 2014-1522 Mar 2016
1022 Human Welfare Credit & Thrift Cooperative Society Ltd.,NEW DELHI2014-1522 Mar 2016
1023 Utkal Multi State Credit Cooperative Society Ltd., ODISHA 2014-1522 Mar 2016
1024 Utkal Multi State Credit Cooperative Society Ltd., ODISHA 2013-1422 Mar 2016
1025 Utkal Multi State Credit Cooperative Society Ltd., ODISHA 2012-1322 Mar 2016
1026 Prompt Multi State Cooperative House Building Society Ltd.TAMIL NADU 2014-1522 Mar 2016
1027 Tuljabhavani urban Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1521 Mar 2016
1028 Jijav Ma Saheb Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1519 Mar 2016
1029 Bhairanath Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1518 Mar 2016
1030 Swaraj India Multipurpose Cooperative Society ltd., MADHYA PRADESH 2014-1517 Mar 2016
1031 Swaraj India Multipurpose Cooperative Society ltd., MADHYA PRADESH 2013-1417 Mar 2016
1032 COSMOS Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2014-1517 Mar 2016
1033 Crown Credit Coopertaive Society Ltd., NEW DELHI2014-1516 Mar 2016
1034 Adarsh Credit Cooperative Society Ltd., GUJARAT 2014-1515 Mar 2016
1035 Shikshan Maharashi Dnyandev Mohekar Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1515 Mar 2016
1036 Shikshan Maharashi Dnyandev Mohekar Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2013-1415 Mar 2016
1037 Laxmimata Multistate Cooperative Dudh Utpadak and Prakriya Sangh Ltd., MAHARASHTRA 2014-1515 Mar 2016
1038 Sampark Agro Multi State Cooperative Society LimitedMAHARASHTRA 2014-1514 Mar 2016
1039 Parivartan Parivar Multi State Housing Cooperative society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1514 Mar 2016
1040 Farmers India Thrift & Trading Cooperative Ltd., ASSAM 2014-1514 Mar 2016
1041 Farmers India Thrift & Trading Cooperative Ltd., ASSAM 2013-1414 Mar 2016
1042 Sant Kabir Multi state Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1512 Mar 2016
1043 JKV Multi State Credit Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2014-1511 Mar 2016
1044 Maharashtra Karnataka Khankam and Bandhakam Sahakari Sanstha Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1511 Mar 2016
1045 PICL Multi-State Credit Cooperative Society Ltd., CHHATTISGARH 2014-1511 Mar 2016
1046 The L&T Employees Coop. Society Ltd.TAMIL NADU 2014-1509 Mar 2016
1047 HBN Credit Cooperative Society Ltd., NEW DELHI2014-1509 Mar 2016
1048 Chidanand Basaprabhu Kore Sakkare Karkhane NiyamitKARNATAKA 2014-1509 Mar 2016
1049 Sant Dnyaneshwar Multi State Coop. Urban Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1507 Mar 2016
1050 Giridhar Multipurpose Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2014-1507 Mar 2016
1051 Giridhar Multipurpose Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2013-1407 Mar 2016
1052 The Central Financial Credit and Investment Cooperative (India) ltd.KERALA 2014-1503 Mar 2016
1053 Riddhi Siddhi Cooperative Group Housing Society Ltd., RAJASTHAN 2014-1502 Mar 2016
1054 Sou Ushatai Bade Multi State Cooperative Credit Society LtdMAHARASHTRA 2014-1529 Feb 2016
1055 Baliraja Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1528 Feb 2016
1056 Jai Vaibhav Laxmi multi State Coopertive Credit Society ltd., MAHARASHTRA 2014-1527 Feb 2016
1057 Mangaldeep Credit Coop. Society Ltd., RAJASTHAN 2014-1527 Feb 2016
1058 Gajvaibhavlaxmi Multistate Agro Purpose Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1526 Feb 2016
1059 Shree Sangam Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1524 Feb 2016
1060 Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India(TRIFED), NEW DELHI2014-1523 Feb 2016
1061 The Best Cooperative Group Housing Society Ltd., NEW DELHI2014-1523 Feb 2016
1062 Rubi Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2014-1523 Feb 2016
1063 Jeevan Ashray Multi State Cooperative Group Housing Society Ltd., NEW DELHI2013-1422 Feb 2016
1064 Shri Wagheshwar Multistate Cooperative Dairy Foods and Agro Products ltd.,MAHARASHTRA 2014-1519 Feb 2016
1065 Lokhit Bharti Credit Cooperative Society Ltd.,NEW DELHI2014-1519 Feb 2016
1066 Shri Shiddhi Vinayak Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1518 Feb 2016
1067 Shri Ambika Urban Multi State Coopertaive Credit Society ltd.,MAHARASHTRA 2013-1417 Feb 2016
1068 Shri Ambika Urban Multi State Coopertaive Credit Society ltd.,MAHARASHTRA 2014-1517 Feb 2016
1069 Freedom Agro & Dairy Multi State Cooperative Society LimitedUTTAR PRADESH 2014-1516 Feb 2016
1070 Sanyojan Agro Cooperative Society Ltd., NEW DELHI2014-1516 Feb 2016
1071 Chh. Rajarshishahu Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1515 Feb 2016
1072 Crown Credit Coopertaive Society Ltd., NEW DELHI2013-1415 Feb 2016
1073 Bharat Foods Cooperative Ltd., MAHARASHTRA 2014-1515 Feb 2016
1074 Crown Credit Coopertaive Society Ltd., NEW DELHI2012-1315 Feb 2016
1075 Pride Multistate Credit Coop. Society Ltd.,WEST BENGAL 2014-1514 Feb 2016
1076 Malinagar Multistate Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1413 Feb 2016
1077 Malinagar Multistate Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1513 Feb 2016
1078 Indian National Development and Integration Agriculture Cooperative Society Ltd., NEW DELHI2014-1513 Feb 2016
1079 Swami Samarth Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1513 Feb 2016
1080 Shri Venkatesh Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1512 Feb 2016
1081 Shri Panchmukhi Hanuman Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1510 Feb 2016
1082 Shri Vaidyanath Urban Multi State Cooperative Credit Society ltd., MAHARASHTRA 2014-1509 Feb 2016
1083 Dena Bank Staff Coop. Credit Society LtdMAHARASHTRA 2014-1509 Feb 2016
1084 Mahesh Urban Multi State Coopertivwe Credit Society Ltd.MAHARASHTRA 2014-1508 Feb 2016
1085 Pavanraje Loksamruddhi Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1503 Feb 2016
1086 Trinaayans Multi -State Handloom & Handicraft Development Cooperative Society Ltd., ASSAM 2014-1501 Feb 2016
1087 Option Next Multi State Group Housing Cooperative Society LtdUTTAR PRADESH 2014-1501 Feb 2016
1088 Al-Khair Cooperative Credit Society Ltd., BIHAR 2014-1528 Jan 2016
1089 Sairaj Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1527 Jan 2016
1090 Shri renukanata Multi-State Cooperative Urban Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1523 Jan 2016
1091 Mastertech Multi State Group Housing Cooperative Society Ltd., MADHYA PRADESH 2014-1523 Jan 2016
1092 Shree Kuber Agro Cooperative Society ltd.,RAJASTHAN 2014-1523 Jan 2016
1093 Konark Multistate Housing Cooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2014-1523 Jan 2016
1094 Ishan Multipurpose Multistate Cooperative Society ltd., MAHARASHTRA 2014-1523 Jan 2016
1095 Jan Vikas Multipurpose Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2014-1522 Jan 2016
1096 Yeshwant Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1522 Jan 2016
1097 Yeshwant Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2013-1422 Jan 2016
1098 Yeshwant Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2012-1322 Jan 2016
1099 Southern Multi State Cooperative Credit Society ltd., KERALA 2014-1522 Jan 2016
1100 Jai Baliraja Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1521 Jan 2016
1101 Navkettan Agricultural marketing Coop.Society ltdMADHYA PRADESH 2014-1521 Jan 2016
1102 Shreeved Multi State Cooperative Credit Society Ltd MAHARASHTRA 2014-1521 Jan 2016
1103 Sahayog Multistate Cooperative Credit Society ltd., MAHARASHTRA 2014-1520 Jan 2016
1104 Sahayog Multistate Cooperative Credit Society ltd., MAHARASHTRA 2014-1520 Jan 2016
1105 Mangalnath Multi State Agro Cooperative Society Ltd, MAHARASHTRA 2014-1519 Jan 2016
1106 Dr. Babasaheb Ambedkar Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1519 Jan 2016
1107 Kisan Construction & Development Multi State Cooperative Society Ltd MAHARASHTRA 2014-1518 Jan 2016
1108 Beed Urban Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1516 Jan 2016
1109 Lotus Agricultural and Marketing Cooperative Society Ltd.,NEW DELHI2014-1515 Jan 2016
1110 New Arban Agro Multi State Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2013-1415 Jan 2016
1111 New Arban Agro Multi State Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2014-1514 Jan 2016
1112 The Azad Coop. M/P Marketing Society Ltd.,NEW DELHI2014-1514 Jan 2016
1113 Jansamraddhi Multi State Cooperative Credit Society ltd.MAHARASHTRA 2014-1514 Jan 2016
1114 Shree Mata Cooperative Credit Society ltd.,KARNATAKA 2014-1514 Jan 2016
1115 Mangaldeep Multi State Urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1513 Jan 2016
1116 Gadavari Multi State Cooperative Credit Society ltd.,MAHARASHTRA 2014-1513 Jan 2016
1117 Bharath Lajhna Multi State Housing Cooperative Society Ltd., TAMIL NADU 2014-1513 Jan 2016
1118 Sonartari Multistate Agro Cooperative Society ltd., NEW DELHI2014-1512 Jan 2016
1119 Jivan Multistate Agro Purpose Cooperative Society Ltd., NEW DELHI2014-1512 Jan 2016
1120 Champion Multistate Agro Purpose Cooperative Socierty ltd.,NEW DELHI2014-1512 Jan 2016
1121 Dattamrut Multistate Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1512 Jan 2016
1122 Shri Sairanm Urban Multi State Cooperative Credit LtdMAHARASHTRA 2014-1511 Jan 2016
1123 Manav Kalyan Credit Coop. Society Ltd., NEW DELHI2014-1511 Jan 2016
1124 Shri Someshwar Multi-State urban Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1511 Jan 2016
1125 Yash Multi State Rural Cooperative Credit Society Ltd.MAHARASHTRA 2014-1511 Jan 2016
1126 Mahananda Multi State Urban Cooperative Credit Society MAHARASHTRA 2014-1509 Jan 2016
1127 Shree Gurudatta Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1509 Jan 2016
1128 The P & T Workers Thift Cooperative Society Limited,CHHATTISGARH 2014-1509 Jan 2016
1129 Lord Jiveshwar Multi State Multi Purpose Cooperative Society Limited MAHARASHTRA 2014-1508 Jan 2016
1130 Panchawati Multi state Cooperative Credit Society ltd., KARNATAKA 2014-1508 Jan 2016
1131 Shri Darona Sahakari Dudh Utpadakl Prakriya Society Ltd.MAHARASHTRA 2014-1508 Jan 2016
1132 Tumkur Merchants Credit Cooperative LimitedKARNATAKA 2014-1508 Jan 2016
1133 Real Vision Krishi Udyog Cooperative Society ltd., UTTAR PRADESH 2014-1508 Jan 2016
1134 Sumanglam Multi State Credit Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2014-1507 Jan 2016
1135 Navjeevan Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2014-1507 Jan 2016
1136 Shrinath Multi State Urban Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1506 Jan 2016
1137 Shivshakti Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1505 Jan 2016
1138 Sai Ganesh Multi State Cooperative Dairy Ltd., MAHARASHTRA 2014-1504 Jan 2016
1139 Sai Ganesh Multi State Cooperative Dairy Ltd., MAHARASHTRA 2013-1404 Jan 2016
1140 Sai Ganesh Multi State Cooperative Dairy Ltd., MAHARASHTRA 2012-1304 Jan 2016
1141 Gab Gramya Vikas Credit Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2014-1502 Jan 2016
1142 Shri Annapurna Sahakari Dudh Utpadak & Prakriya Sangh ltd., MAHARASHTRA 2013-1402 Jan 2016
1143 Shri Annapurna Sahakari Dudh Utpadak & Prakriya Sangh ltd., MAHARASHTRA 2014-1502 Jan 2016
1144 Prestigious Cooperative Housing Society LtdUTTAR PRADESH 2014-1531 Dec 2015
1145 Sambhav Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2014-1531 Dec 2015
1146 Shubhamangal Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1531 Dec 2015
1147 Arihant Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1530 Dec 2015
1148 Citizen Credit Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2014-1530 Dec 2015
1149 The State Bank of India Staff Association Thrift & Credit Cooperative Society ltd., ASSAM 2014-1529 Dec 2015
1150 New North Delhi Multi State Cooperative Housing Society Ltd.,NEW DELHI2014-1529 Dec 2015
1151 Paradise Multistate Cooperative Housing Society Ltd., NEW DELHI2014-1529 Dec 2015
1152 Shivsharda Multi State Cooperative Credit Society Ltd, MAHARASHTRA 2014-1529 Dec 2015
1153 Saee Mahila Multistate Cooperative Milk Producer and Processing Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1529 Dec 2015
1154 Rays Farmer Agro Purpose Cooperative Society Ltd. UTTAR PRADESH 2014-1529 Dec 2015
1155 Umeed Multipurpose Cooperative Society ltd. WEST BENGAL 2014-1529 Dec 2015
1156 Anand Fishing Coooperative Society Ltd., WEST BENGAL 2014-1528 Dec 2015
1157 Shivsharda Multi State Cooperative Credit Society Ltd, MAHARASHTRA 2013-1428 Dec 2015
1158 Shivsharda Multi State Cooperative Credit Society Ltd, MAHARASHTRA 2012-1328 Dec 2015
1159 Shri Sai Multi State Cooperative Agricultural Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1526 Dec 2015
1160 Shri Sai Multi State Cooperative Agricultural Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1426 Dec 2015
1161 Shri Sai Multi State Cooperative Agricultural Society Ltd., MAHARASHTRA 2012-1326 Dec 2015
1162 Shri Sai Multi State Cooperative Agricultural Society Ltd., MAHARASHTRA 2011-1226 Dec 2015
1163 Pratishtha Dairy Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2014-1526 Dec 2015
1164 Senapati Bapat Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1525 Dec 2015
1165 Senapati Bapat Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2013-1425 Dec 2015
1166 Senapati Bapat Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2012-1325 Dec 2015
1167 Murlidhar Sugar and Agro Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1525 Dec 2015
1168 Yashwant Multi State Cooperative Milk Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1524 Dec 2015
1169 Divine Grace Grain Farming and Marketing Multi State Cooperative Society Ltd., GUJARAT 2014-1523 Dec 2015
1170 Janata Sahakari Bank Ltd., MAHARASHTRA 2014-1523 Dec 2015
1171 Buldana Urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1523 Dec 2015
1172 Hriday Credit & Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2014-1522 Dec 2015
1173 Omchaitnya Multi State Agro Purpose Cooperative Society Ltd, MAHARASHTRA 2014-1522 Dec 2015
1174 Kai Bhimrao Jyoti Chavan Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1522 Dec 2015
1175 Future Agro Cooperative Society Ltd., PUNJAB 2014-1522 Dec 2015
1176 National Federation of Farmers' procurement , Processing and Retailing Cooperative of India Ltd.NEW DELHI2014-1522 Dec 2015
1177 Ganga Kisan Multi State Agro Purpose Cooperative Society LtdBIHAR 2013-1422 Dec 2015
1178 Bank of Maharashtra Staff Credit Cooperative Society ltd.MAHARASHTRA 2014-1519 Dec 2015
1179 Suvarnkranti Multi State Urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1519 Dec 2015
1180 Suvarnkranti Multi State Urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1419 Dec 2015
1181 Suvarnkranti Multi State Urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2012-1319 Dec 2015
1182 National Federation of State Cooperative Banks Ltd. NAFSCOBMAHARASHTRA 2014-1517 Dec 2015
1183 The Orange City Multistate Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1517 Dec 2015
1184 Kartavya Agrotech Cooperative Society Ltd.,MADHYA PRADESH 2014-1516 Dec 2015
1185 Priority Multi State Agro Cooperative Society Ltd.WEST BENGAL 2014-1516 Dec 2015
1186 Wagar Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2014-1516 Dec 2015
1187 National Cooperative Consumers Federation LimitedNEW DELHI2014-1516 Dec 2015
1188 Bhartiya Farmers' Agro Business Development Cooperative Ltd.,NAGALAND 2014-1516 Dec 2015
1189 Bhartiya Farmers' Agro Business Development Cooperative Ltd.,NAGALAND 2013-1416 Dec 2015
1190 Somnath Women Multi State Cooperative Agro Processing Society Ltd MAHARASHTRA 2014-1516 Dec 2015
1191 State Bank of India(Bhopal Circle), Maramchari Sahkari Sakh Samiti MaryaditMADHYA PRADESH 2014-1516 Dec 2015
1192 Sanjivani Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2014-1516 Dec 2015
1193 Kanhur Pathar Multi-State Cooperative Credit Society MAHARASHTRA 2014-1515 Dec 2015
1194 Mahatma Phule Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1515 Dec 2015
1195 Vijaya Urban Multi state Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1515 Dec 2015
1196 Ratneshwar Multistate Coopertaive Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1514 Dec 2015
1197 Ratneshwar Multistate Coopertaive Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1414 Dec 2015
1198 Rajarshi Shahu Multistate Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1514 Dec 2015
1199 Sharad Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1513 Dec 2015
1200 Nano Agro Science Cooperative Society Ltd., GUJARAT 2014-1512 Dec 2015
1201 Yeshoda Multi State Coopertive Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1512 Dec 2015
1202 The Bihar Rajya Sahakari Bhumi Vikas Bank Simiti, BIHAR 2014-1510 Dec 2015
1203 Aasra Cooperative Credit Society ltd.,NEW DELHI2014-1510 Dec 2015
1204 Prerna Multi State Urban Coopertive Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1510 Dec 2015
1205 Prerna Multi State Urban Coopertive Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1410 Dec 2015
1206 Prerna Multi State Urban Coopertive Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2012-1310 Dec 2015
1207 Prasiddhi Nirman Multi State Group Housing Cooperative Society Ltd., GUJARAT 2014-1509 Dec 2015
1208 Marwar Sharia Cooperative Credit & Savings Society Ltd.,, RAJASTHAN 2014-1509 Dec 2015
1209 Option Nirman Multi State Group Housing Co-operative Society Limited GUJARAT 2014-1509 Dec 2015
1210 People's Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2014-1509 Dec 2015
1211 Shivpratap nagari Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1509 Dec 2015
1212 Nagpur City Multi State Cooperative Credit Society LtdMAHARASHTRA 2014-1509 Dec 2015
1213 Tirumalla Tirupati Multistate Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1508 Dec 2015
1214 Mahaveer Jain Multi State Cooperative Credit Society LtdMAHARASHTRA 2014-1508 Dec 2015
1215 Akshat Credit Cooperative Society Ltd.,RAJASTHAN 2014-1508 Dec 2015
1216 Prabhat Multi State Cooperative Credit Soicety Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1508 Dec 2015
1217 Sahaj Agro Purpose Coopereative Society ltd.UTTAR PRADESH 2014-1508 Dec 2015
1218 Shri Arunoday Multi State Cooperative Credit Society Ltd., "MAHARASHTRA 2014-1508 Dec 2015
1219 Shriram Samarth Multi State Agro Purpose Cooperative society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1508 Dec 2015
1220 Udan Housing Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2014-1508 Dec 2015
1221 Bumasaheb Nawale Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1507 Dec 2015
1222 Bumasaheb Nawale Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1407 Dec 2015
1223 Bumasaheb Nawale Multi State Coop. Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2012-1307 Dec 2015
1224 Family Development Cooperative Thrift and Credit Solciety Ltd., PONDICHERRY2014-1507 Dec 2015
1225 Karmaveer Bhaurao patil Zilla Sahakari Partisthan Maryadit,MAHARASHTRA 2014-1507 Dec 2015
1226 Kalpbhoomi Agro Multistate Cooperative Society ltd., UTTAR PRADESH 2014-1507 Dec 2015
1227 Solar Energy Development Cooperative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2014-1507 Dec 2015
1228 Martand Multistate Cooperative Credit Society ltd.MAHARASHTRA 2014-1505 Dec 2015
1229 Martand Multistate Cooperative Credit Society ltd.MAHARASHTRA 2013-1405 Dec 2015
1230 Martand Multistate Cooperative Credit Society ltd.MAHARASHTRA 2012-1305 Dec 2015
1231 Samarth Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2014-1505 Dec 2015
1232 U.P. Phal Avam Beshaj Sahakari Sangh Ltd., UTTARAKHAND 2014-1505 Dec 2015
1233 Rural and Farmers Development Cooperative Ltd.NEW DELHI2014-1505 Dec 2015
1234 Vrudeshwar Urban Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1505 Dec 2015
1235 B.G.N. (Bharat Gaurav Nirman) Multistate Housing Cooperative Society Ltd BIHAR 2014-1505 Dec 2015
1236 Gopinath Patil Parsik Janata Sahakari Bank Ltd, G P Parsik BankMAHARASHTRA 2014-1505 Dec 2015
1237 Vrudeshwar Urban Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1404 Dec 2015
1238 Vrudeshwar Urban Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2012-1304 Dec 2015
1239 Shri Durga Shankar Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1504 Dec 2015
1240 First Finance Credit Cooperative Society Ltd., ANDHRA PRADESH 2014-1504 Dec 2015
1241 Godavari-Nanded Multistate Urban Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1504 Dec 2015
1242 Grahak Bazar Cooperative Society Ltd., ANDHRA PRADESH 2013-1404 Dec 2015
1243 Grahak Bazar Cooperative Society Ltd., ANDHRA PRADESH 2012-1304 Dec 2015
1244 Grahak Bazar Cooperative Society Ltd., ANDHRA PRADESH 2011-1204 Dec 2015
1245 AN (Anand Niwas) Multi State Group Housing Cooperative Society Ltd MAHARASHTRA 2014-1503 Dec 2015
1246 Ganga Kisan Multi State Agro Purpose Cooperative Society LtdBIHAR 2014-1503 Dec 2015
1247 Sai Jankalyan Agro Multi State Cooperative Society Limited GUJARAT 2014-1503 Dec 2015
1248 Shri Durga Shankar Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2013-1403 Dec 2015
1249 ESAF Swasraja Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,KERALA 2014-1503 Dec 2015
1250 Shri Durga Shankar Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2012-1303 Dec 2015
1251 Jeevan Sulabh (JS) Multi State Group Housing Cooperative Society Ltd. UTTAR PRADESH 2014-1503 Dec 2015
1252 Sahyog Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2014-1502 Dec 2015
1253 Pustikar Sakh Sahakari Samiti Ltd OLD NAME : Pustikar Laghu Vyaparik Pratisthan Bachat and Sakh Sehakari Samiti Ltd., RAJASTHAN 2014-1502 Dec 2015
1254 Deogaon Cooperative Milk Producer & Processor Ltd., MAHARASHTRA 2014-1502 Dec 2015
1255 Sampada Multi State Coopertive Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1502 Dec 2015
1256 Unique Swayam Multi State Multi Purpose Cooperative Society ltd., GUJARAT 2014-1502 Dec 2015
1257 Nagpur Nagarik Sahakari Bank Ltd., MAHARASHTRA 2014-1501 Dec 2015
1258 Moral Credit Coopeative Society Ltd., UTTAR PRADESH 2014-1501 Dec 2015
1259 Jaywant Multi state Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1501 Dec 2015
1260 The Kalyani Bright Future Multistate Credit Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1501 Dec 2015
1261 Dr. Vijayrao Bora Wake Multi State Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1530 Nov 2015
1262 AAVAM Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2014-1530 Nov 2015
1263 Kamuna Credit Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2014-1530 Nov 2015
1264 Fortune Multi State Credit Cooperative Society Ltd., RAJASTHAN 2014-1530 Nov 2015
1265 Universal Multipurpose Coop. Society Ltd.,RAJASTHAN 2014-1530 Nov 2015
1266 Shri Kholeshwar Urban Credit Cooperative Society Ltd.,RAJASTHAN 2014-1530 Nov 2015
1267 Progressive Cooperative Credit Society ltd.,UTTAR PRADESH 2014-1528 Nov 2015
1268 Shri Mangalnanth Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1527 Nov 2015
1269 Kallapunna Awade Ichalkaranji Janata Sahakari Bank ltd.,MAHARASHTRA 2014-1527 Nov 2015
1270 The Knanaya Multi state Cooperative Credit Society Ltd., KERALA 2014-1527 Nov 2015
1271 Repatriates Coop Finance & Development Bank Ltd, REPCO BankTAMIL NADU 2014-1527 Nov 2015
1272 Maharaja Multi State Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1527 Nov 2015
1273 Nirmal Ujjwal Credit Cooperative Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1527 Nov 2015
1274 Ajit Multistate Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1526 Nov 2015
1275 Thane Janata Sahakari Bank Ltd., (TJSB)MAHARASHTRA 2014-1526 Nov 2015
1276 Jyoti Kranti Cooperative Credit Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1526 Nov 2015
1277 Mumbai Kamgar Madhyawarti Grahak Sahakri Sanstha Maryadit / Mumbai Kamgar Madhya Warti Grahak Sahakari Mandal ltdMAHARASHTRA 2014-1526 Nov 2015
1278 Shree Chhatrapati Shahu Sahakari Sakhar Karkhana Ltd.MAHARASHTRA 2014-1525 Nov 2015
1279 Indian Multi State Cashew Processing Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1525 Nov 2015
1280 Pune Peoples Cooperative Bank ltd.MAHARASHTRA 2014-1524 Nov 2015
1281 Uttar Pradesh Bank Employees' Credit Cooperative Society Ltd.,UTTAR PRADESH 2014-1524 Nov 2015
1282 Saraswat Cooperative Bank LtdMAHARASHTRA 2014-1524 Nov 2015
1283 State Bank of India(Bhopal Circle), Adhikari Sahkari Sakh Samiti MaryaditMADHYA PRADESH 2014-1524 Nov 2015
1284 The Khamgaon Urban Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2014-1524 Nov 2015
1285 B.H.E.E. Thrift and Credit Cooperative Society ltd.,MADHYA PRADESH 2014-1523 Nov 2015
1286 The Dharampeth Mahila Multi State Cooperative Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1523 Nov 2015
1287 Shree Ravalnath Cooperative Housing Finance Society Ltd., MAHARASHTRA 2014-1523 Nov 2015
1288 The Ahmedabad Mercantile Co-op. Bank Ltd.GUJARAT 2011-1220 Nov 2015
1289 The Ahmedabad Mercantile Co-op. Bank Ltd.GUJARAT 2012-1320 Nov 2015
1290 Jawahara Shatkari Sahakari Skhar Karkhana, MAHARASHTRA 2014-1520 Nov 2015
1291 The Ahmedabad Mercantile Co-op. Bank Ltd.GUJARAT 2013-1419 Nov 2015
1292 Abhyudaya Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2014-1519 Nov 2015
1293 Shree Datta Sahakari SheuMal Parkriya SansthaMAHARASHTRA 2014-1519 Nov 2015
1294 National Tree Growers Cooperative Federation Ltd.,GUJARAT 2014-1518 Nov 2015
1295 The Nasik Merchants Cooperative Bank ltd.,MAHARASHTRA 2014-1518 Nov 2015
1296 The Ahmedabad Mercantile Co-op. Bank Ltd.GUJARAT 2014-1518 Nov 2015
1297 A.P. Mahesh Cooperative Urban Bank Ltd.ANDHRA PRADESH 2014-1518 Nov 2015
1298 Latur Multi State Cooperative Credit Society Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1518 Nov 2015
1299 Apna Sahakari bank Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1517 Nov 2015
1300 Imayam Multi State Housing Co-operative Society LimitedTAMIL NADU 2014-1517 Nov 2015
1301 Kisan Agro-tech Cooperative Society Ltd., NEW DELHI2014-1516 Nov 2015
1302 The Commercial Employee’s Cooperative Society LtdTAMIL NADU 2014-1513 Nov 2015
1303 The NE & EC Railway Employees Primary Cooperative Bank Ltd.UTTAR PRADESH 2014-1512 Nov 2015
1304 The Nutan Nagarik Sahakari Bank ltd., GUJARAT 2014-1510 Nov 2015
1305 Kalupur Commercial Coop. Bank, GUJARAT 2014-1510 Nov 2015
1306 The Bombay Mercantile Co-operative Bank LtdMAHARASHTRA 2014-1510 Nov 2015
1307 The Akola Urban Cooperative Bank Ltd., MAHARASHTRA 2014-1509 Nov 2015
1308 The Zoroastrian Cooperative Bank Ltd.,MAHARASHTRA 2014-1507 Nov 2015
1309 Sahyadri Cooperative Credit Society Ltd., KERALA 2014-1507 Nov 2015
1310 Adarsh Cooperative Bank Ltds./Madhav nagrik Sahakari Bank Ltd., RAJASTHAN 2014-1507 Nov 2015
1311 Vishakhapatnam Cooperative Bank Ltd., ANDHRA PRADESH 2014-1506 Nov 2015
1312 National Yuva Cooperative Society Ltd. ( NYCS )NEW DELHI2014-1506 Nov 2015
1313 Bharati Sahakari Bank Ltd., MAHARASHTRA 2014-1504 Nov 2015
Total No of Annual Return filed for the All Year is  1313
top